I sitt anförande i riksdagens budgetdebatt på onsdagen påpekade Oscar Sjöstedt (SD) att omvärlden saknar förtroende för regeringen, något som bevisas i att den svenska kronans värde faller.

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson var ensam om att göra internationella utblickar och diskutera valutapolitiken. Vad är orsaken till att den svenska kronan befinner sig på bottennivå gentemot andra valutor?

Det kan inte vara räntepolitiken, sa Sjöstedt. Den svenska riksbanken är inte ensam med lågräntepolitik. Också länder som Danmark har minusränta. Men deras valuta har inte fallit i värde.

Kortsiktigt kan det vara bra för exportföretag att kronan är lågt värderad, men långsiktigt är det allvarligt. Det intressanta är ju varför valutamarknaden beter sig på det här sättet.

Kronfall som efter statskupp

Oscar Sjöstedt kommer fram till att orsaken ligger hos regeringen och har stöd av bankexperter. Sjöstedt återger Nordeas chefsstrateg som skrivit, ”Fallet i kronan liknar det man ser i länder där en statskupp ägt rum”.

Här indikeras alltså att den internationella marknaderna inte litar på att Sverige klarar av att lösa sina samhällsproblem.

– Jag tror att det här är en effekt av omvärldens förtroende för den svenska ekonomin, för den ekonomiska politiken och för förtroendet för det politiska systemet och tillståndet i landet i stort, sa Sjöstedt.

Den här osäkerheten påverkar den internationella viljan att investera i Sverige.

Sjöstedt tog upp övergripande ekonomiska tendenser

– Vi har låg produktivitetsutveckling, låg tillväxt BNP per capita och lågt förtroende för regeringen, en regering som uppvisar en flagrant oförmåga att lösa omedelbara och akuta problem. Inte minst avseende brottsligheten, konstaterar Sjöstedt.

Här berör han den övergripande ekonomiska situationen och utvecklingen i Sverige på ett sätt som ingen annan i riksdagsdebatten gjorde. Det är ganska talande att de sju gamla partierna fortsätter att gräla som förr då Sverige var ett stabilt land. De tycks ha fastnat på 1900-talet och inte tagit in vilken betydelse det fått att bevilja över 1,6 miljoner uppehållstillstånd på 15 år.

– Internationellt vill man inte befatta sig med svenska kronor därför att man saknar förtroende för det svenska politiska styret, dundrar Sjöstedt.

Ett tydligt betyg på regeringen från Sverigedemokraterna.