”Det är samma som i Syrien.” Den gigantiska invandringen gör att slum som inte funnits i Sverige på nära hundra år åter börjar breda ut sig.

Vattenskador, mögel, vägglöss och stora sophögar på gården. Murbruket på fasaderna vittrar sönder och flera fönsterrutor är trasiga. Inredning, som kyl, frys och spis är i många fall trasiga.

Efter vattenskador är i vissa lägenheter hela golvet borta, så att bara stommar är kvar. Samma sak i taket. I flera av lägenhetsdörrarna är det hål som hyresgästerna har täppt till med papper eller tyg. Skräp blåser omkring. Råttor invaderar området.

Hyreshus förfaller

Järnvägshusen i Åmål var länge personalbostäder till anställda på SJ. En gång i tiden var det populära bostäder, men idag är husen i så dåligt skick att de snart knappt är värda att renovera, skriver Expressen.

Flertalet hyresgäster i Järnvägshusen är nyanlända, de flesta kommer från det krigshärjade Syrien.

– Ett sorgebarn för kommunen, säger Kent Gustawsson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör i Åmål, till tidningen.

Hyreshusen ligger nära Åmåls centrum. Villatomterna runtomkring är välskötta.

– Jag försöker hålla ordning på mitt hus, men som du ser är det inte så bra där, säger en grann och pekar på Järnvägshusen.

– Det är rivningsfärdigt alltihop vad jag kan se. Jag har försökt att säga till Mohammed att han ska hålla ordning och reda här, men det går ju inte. Det blåser in massa skräp på min tomt.

Grannarna är besviken på kommunen. Men enligt kommunen har man försökt men inte lyckats få fastighetsägarna att ta ett större ansvar för husen och hyresgästerna.

– Vi har inte hela den här verktygslådan heller för att kunna gå in och göra övergripande åtgärder. Vi har inte de instrumenten. Men vi har gjort allt vi kan utifrån myndighetshåll i varje fall, säger kommunalrådet Michael Karlsson.

Skyller på varandra

Hyresgästerna skyller på hyresvärden och hyresvärden på hyresgästerna.

Hyresgästerna klagar att de anmäler skador till ägaren som är en person i Göteborg som enligt Expressen heter Mohammed.

– Men de gör aldrig någonting.

Hyresvärden tillbakavisar kritiken.

– Det har varit vattenskador och vi har försökt att kontakta försäkringsbolaget 20-30 gånger. Men hyresgästerna vill inte släppa in oss för att åtgärda skadorna och de vill inte betala hyrorna. En firma var här, men slutade, säger fastighetsägaren.

Åmål är i kris

Likt många andra kommuner som tagit emot många migranter är ekonomin i Åmål i kris. Och mycket tyder på att det bara blir värre.

Arbetslösheten är 12,6 procent, skyhögt över rikssnittet på 7 procent. Mer än var femte vuxen kommuninvånare försörjs med bidrag. Andelen högutbildade är klart lägre än rikssnittet. Kommunalskatten ligger redan på en skyhög nivå, 34 kronor vilket är 1,75 kronor högre än rikssnittet.