Regeringsmakten vilar på januariöverenskommelsens 73 punkter. Nu tycker LO att flera tunga punkter måste ”omförhandlas” och skjutas på framtiden. Vad säger C och L om det?

Det tog 132 dagar att bilda regering efter valet i september 2018. Först 18 januari 2019 utsåg riksdagen Stefan Löfven till statsminister. Och skälet till att Löfven valdes var att han gjort upp med C och L om 73 punkter i en januariöverenskommelse, JÖK.

Regeringsbildningen var alltså en svår process som löstes med en lång och komplicerad överenskommelse. Trots detta vill nu LO-facket att man ska riva upp flera tunga delar av överenskommelsen.

Stryk sänkt skatt

LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson uppmanar nu Socialdemokraterna och dess samarbetspartier att släppa löftet om skattesänkningar för att i stället lägga pengarna på kommunerna.

– Byter man den slopade värnskatten och familjeveckan mot satsningar på de mindre kommunerna tror jag att man har stöd av 80-90 procent av befolkningen, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Expressen.

Det betyder avtalsbrott mot punkt 5 i JÖK: ”Värnskatten tas bort 1 januari 2020.”

Stoppa den generösare anhöriginvandringen

Thorwaldsson angriper också den generösare migrationspolitik som ingår i januariöverenskommelsen. Där stipuleras att det ska bli enklare för anhöriga att komma till Sverige.

– Det finns absolut noll folklig förankring för att ha en mer generös flyktingpolitik, utan nu handlar det om att permanenta den linje Sverige haft sen slutet av 2015. Jag kan inte se att vi ska göra en stor förändring av det, säger han.

Här vill Thorwaldsson bryta upp punkterna 65-66 i JÖK: ”Alternativt skyddsbehövande får möjlighet till familjeåterförening”.

Stoppa arbetskraftsinvandringen

Inte nog med det. LO-basen Thorwaldsson attackerar också den politik som C och L står för när det gäller arbetskraftsinvandring. Den måste stoppas när det gäller människor utan kvalifikationer som anlitas för enklare jobb, menar han.

– Det här handlar om en stor grupp som kommer till Sverige utan förkunskaper, och det skapar stora problem. De får väldigt utsatta och lågbetalda jobb och klarar man att upprätthålla strax över 10.000 kr i månaden i fyra år får man bjuda in sin familj och det blir väldigt många individer. Här vill vi se en åtstramning och att det ska in i överenskommelsen om migrationen, säger Thorwaldsson.

Det är ett budskap som går stick i stäv med det Centerpartiet predikar. Och som man spikat fast i punkt 21 i JÖK: ”Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.”

Kommer JÖK att hålla över budgetprocessen?

Det är inte oväsentligt när LO går ut med konkret kritik mot ett avtal som garanterar regeringsmakten.

När jag medverkade i en panel strax efter att Stefan Löfven blivit utsedd till statsminister i januari, fick jag frågan hur länge jag tror att januariöverenskommelsen kommer att hålla. Mitt svar var att den kan spricka redan till hösten, då den för första gången sätts på prov i samband med att statsbudget ska läggas fram.

Nu är vi här. Snart ska budgeten läggas fram. Vad tycker C och L om LO-kraven som nu framförs? Det är inga småfrågor som Thorwaldsson vill riva upp.

Det kan bli en lika rafflande höst som förra året…