Det som varit rasism beskrivs nu av kommunpolitiker (S) som nödvändigt: Sätt ett tak för antalet flyktingar Sverige kan ta emot! Det står inte i strid med en humanistisk människosyn.

Allt det Sverigedemokraterna stått för i 30 år och som dömts ut som fruktansvärd rasism förespråkas nu av allt fler socialdemokratiska kommunpolitiker: invandringen kan inte fortsätta som hittills.

Nu senast är det S-kommunalråd Stefan Pålsson (S) i Halmstad som slår larm i debattartikel i Expressen.

”Att sätta ett tak för antalet flyktingar Sverige kan ta emot står inte i strid med en humanistisk människosyn. Det är en praktisk nödvändighet i arbetet med att planera ett komplext samhälle. Inte minst i en välfärdsstat som Sverige. Men det behöver ske med utgångspunkt i hur det i dagsläget ser ut vad gäller trångboddhet, segregation, ekonomiskt bistånd och arbetslöshet.”

Han ger partikamraten Jimmy Jansson (S), kommunalråd i Eskilstuna, rätt i dennes resonemang om att Socialdemokraterna ”behöver ta ställning och sätta ett tak för antalet flyktingar som Sverige kan ta emot”.

Att värna välfärdsstaten går inte ihop med stor invandring, säger Expressen-TV som förklaring till de socialdemokratiska utspelen.