Socialdemokraterna brukar skarpt varna för utländsk påverkan på svensk politik. Men nu avslöjas justitieministern med att själv sprida uppgifter från misstänkt ryskt propagandakonto.

Det har på senare år varnats för påverkanskampanjer. Dessa innebär att aktörer i det fördolda och med falska avsändare försöker påverka läsarna att ändra sin uppfattning i olika frågor. Ett sätt är att sprida falska nyheter, ett annat är att vinkla nyheter i viss riktning och ett tredje är att ge så stor spridning som möjligt åt en uppgift som är korrekt eftersom den i sig gynnar det dolda syftet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) har genom att retweeta ett suspekt twitterkonto, vars avsikt tycks vara att sätta USA i så dålig dager som möjligt, givit legitimitet åt twitterkontot och kan därmed ha bidragit till att stärka en pågående påverkanskampanj.

Efter senaste retweeten av minister Johansson från detta twitterkonto har journalisten Mattias Albinsson gjort ett gräv om vem som ligger bakom kontot.

Det visar sig att trådarna sträcker sig bakåt till den ryska påverkanskampanjen i USA:s presidentvalrörelse 2016.

Albinsson konstaterar att ett twitterkonto med anknytning till det som justitieministern retweetar, ”var väldigt engagerat under valrörelsen i USA 2016 och fick över 500.000 följare, innan det stängdes den hösten”.

Twitterkontot Morgan Johansson retweetar kan tekniskt också knytas till numera nedsläckt hemsida som av allt att döma försökt lura sina besökare att det är en etablerad västerländsk publikation som står bakom.