Malmös kommunala hemtjänst slarvar grovt med hygienen, visar ny granskning. Äldre väljer hellre svart hemtjänst.

En granskning av Malmö stads hemtjänst- och vårdpersonal visar att bara 23 procent av de anställda som kontrollerats följer reglerna kring hygien för de äldre, skriver Sydsvenskan.

Socialstyrelsens regler om ”basala hygienrutiner” innefattar bland annat att desinfektera händerna i samband med hembesök, att inte bära ringar samt att ha skyddshandskar vid kontakt med kroppsvätskor.

– Det är jättedåligt att vi inte sköter det här bättre. Det är absolut inte okej, säger Åsa Ollerstam Lundh, avdelningschef på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad, till tidningen (betalvägg).

Väljer svart hemtjänst pga missnöje

Det S-ledda styret i Malmö vägrar införa lagen om valfrihet, LOV, så att privata företag kan erbjuda hemtjänster till äldre.

Trots det söker äldre och deras anhöriga alternativ till den illa fungerande kommunala hemtjänsten. Flera har börjat anlita svart hemtjänst som de tycker fungerar betydligt bättre än kommunens.

– Min mamma behandlades väldigt illa av Malmö stads hemtjänst. Jag fick höra av vänner som anlitade hemtjänst svart att det var en bra lösning, det säger en anhörig dotter till Sveriges Radio.

Malmö stad säger sig inte känna till att det förekommer svarta alternativ.

– Det är väldigt sorgligt om man känner att vår hemtjänst har svikit vårdtagarna till den grad att de tar till den här lösningen, säger Åsa Ollerstam Lundh.