Åtta av tio LO-väljare säger att Sverige tagit emot för många icke-europeiska invandrare – och hälften av dem anser att islam är ett hot mot svensk kultur och levnadsvanor. 

Det visar en ny undersökning som tidningen Fokus gjort i samarbete med opinionsföretaget Novus (betalvägg).

Det är hela 78 procent av LO-väljarna som tycker att Sverige tagit emot för många icke-europeiska flyktingar. En majoritet tycker inte att invandringen berikar det svenska samhället och 56 procent ser islam som ett hot mot svensk kultur och levnadsvanor.

Men undersökningen har också flera andra intressanta resultat. Exempelvis anser nästan varannan stockholmare att Sverige i dag är på väg i fel riktning och den uppfattningen är starkast bland de i åldern 30–49 år.

Det är förvånande med tanke på att stockholmarna i senaste valet röstade på partier som har en ljus framtidssyn – C, L, S och MP.

Kan det bli så att Stockholm står inför en dramatisk förändring av det partipolitiska landskapet i nästa val?

Oro inför samhällsutvecklingen

– Stora delar av arbetarklassen är överrepresenterade bland dem som uttrycker oro över samhällsutvecklingen. De har inte fått del av det som blivit bättre, men drabbats av mycket som blivit sämre. Det kan också komma till uttryck i oro i synen på migrations- och klimatfrågan, säger Carl Melin statsvetare på den TCO-finansierade tankesmedjan Futurion till Fokus.

Han konstaterar samtidigt att det är konservativa väljare i SD, KD och M som förenas i oro över samhällsutvecklingen.

På fem års sikt tror 80 procent av SD-väljarna och 34 procent av M- och KD-väljarna att levnadsförhållandena utvecklas till det sämre. Bland LO-väljarna säger 52 procent samma sak.