Hotfullheten och närheten till våld är nu så stor i Sverige att läkare inte vågar bära namnbricka på akutmottagningarna. Och det gäller inte enbart storstadssjukhusen. Även på Värnamo sjukhus vill ingen behöva visa namnbrickor.

Det är Läkartidningen som rapporterar om att vårdpersonal vill dölja sina namnbrickor när exempelvis skottskadade från gängkonflikter kommit till akuten. Tidigare har det handlat om stora sjukhus, men nu gäller det även på de mindre sjukhusen.

Efter mordet på Karolin Hakim i Malmö, som hade gjort sin AT på Värnamo sjukhus, har personalen där återigen börjat prata om hot, våld och säkerhet.

Överläkaren på kirurgiska kliniken tycker att läkare och annan vårdpersonal ska kunna dölja sina namn.

– Personalen är självt kompetent att avgöra huruvida de för stunden ska bära sin namnbricka eller ej. Då kan de själva vända på den eller stoppa den i fickan, säger han till Läkartidningen

Verksamhetschefen Magnus Cernerud säger att han tycker att personalen alltid borde ha namnbrickan på sig, men att han aldrig skulle tvinga någon.

Han gör dock en helt annan säkerhetsanalys och menar att eftersom legitimerad personal är tvingad att uppge namn om patienten frågar, hamnar man i sämre läge om man försökt dölja det.

Personal tycker också att uppgifter om en inneliggande patient inte borde publiceras i journalen på nätet så länge vården pågår, eftersom informationen alltför lätt kan hamna i fel händer. Uppgifter om exempelvis var patienten vårdas kan bli ett hot både för patient och personal. Det är dock ingen åtgärd som vare sig sjukhuset eller regionen kan besluta om, utan en fråga som i så fall måste drivas nationellt.

– Vi har sett trenden. Buset skjuter på varandra i småorterna, vi träffar den här typen av patienter också. Då förstår jag inte varför man måste sitta och vänta innan man gör något. Ta bort namnbrickorna – vad spelar det för roll? säger personal till tidningen.