Andelen lågutbildad arbetskraft av typen städare och diskare som söker arbetstillstånd i Sverige har ökat. En orsak är att Sverige har de mest generösa reglerna för arbetskraftsinvandring i hela OECD.

Utöver de mest generösa reglerna, som till skillnad från andra länder tillåter invandring till lågkvalificerade jobb och till yrken där det inte råder brist, använder också asylsökande denna väg in i Sverige.

När asylsökande fått avslag söker allt fler istället arbetstillstånd. Det har blivit ett sätt att kringgå utvisningsbeslut. Det handlar om så kallade spårbytare, alltså personer som först sökt asyl i Sverige och efter avslag i stället vill stanna för att arbeta.

– Det är klart att det inte i första hand är tänkt att användas som att man ska söka asyl för att kunna komma åt en annan typ av tillstånd. Men det här är en lagstiftning man valt och tanken är att har du kunnat etablera dig och hittat ett jobb under den tiden du väntat ska du få en möjlighet att stanna, säger Erik Holmgren på Migrationsverket till TT.

Nu används den här dörren in i Sverige i större utsträckning än vad som var tänkt.

Allt fler städare bland arbetskraftsinvandrarna

Det är alltså allt fler medborgare utanför EU med låg utbildning som invandrar till Sverige för att arbeta. De senaste fem åren har antalet städare som kommer från länder utanför EU mer än trefaldigats.

Sedan 2014 har antalet beviljade arbetstillstånd ökat med 70 procent, från drygt 12 000 arbetstillstånd till 20 800 förra året. Till och med augusti i år är siffran uppe i 17 000. En relativt stor andel, ungefär en tredjedel, av dem som kommer är lågutbildade, rapporterar Enköpings-Posten/TT.

– Sverige är lite unikt i och med att regelverket är öppet för alla. De flesta andra länder i Europa riktar sig specifikt till högutbildade, säger Helena Carlestam vid Migrationsverket.

Arbetarna i dessa kategorier kommer framför allt från Turkiet, Bangladesh, Mongoliet, Thailand samt forna Sovjetrepubliker som Ukraina och Uzbekistan. Men även typiska asylländer som Irak och Syrien placerar sig högt upp på listan.

Och en relativt stor del av den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen sker till yrken där det inte finns någon arbetskraftsbrist, konstaterar Henrik Emilsson, forskare vid Malmö universitet.