En av de islamistiska extremister som suttit i förvar hos Migrationsverket på uppdrag av Säpo har släppts på fri fot, trots att han fortsatt anses utgöra ett säkerhetshot mot Sverige.

Migrationsöverdomstolen skriver i ett yttrande till regeringen om den tidigare ägaren till en muslimsk friskola bör utvisas.

– Det handlar om att man anser att han kan utgöra en fara för rikets säkerhet, säger Anita Linder, lagman på Migrationsöverdomstolen i Stockholm till SR.

– Det är så allvarligt att det finns skäl att utvisa honom.

I likhet med de andra extremisterna som togs i förvar med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll och som Säpo vill utvisa. Detta eftersom de har bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer som utgör det största hotet mot rikets säkerhet.

Migrationsöverdomstolen har hittills yttrat sig angående fem av männen och då också gått på Migrationsverkets linje att de ska betraktas som säkerhetshot och bör utvisas.

Nu kommer regeringen att avgöra om männen ska utvisas.

Han har ändå släppts på fri fot.

Migrationsöverdomstolen beslutade att släppa mannen men att han ska utvisas. Domstolen skriver att det kan finnas risk att mannen kommer hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige, men att det ändå inte ”längre kan ses proportionerligt” att fortsätta ha mannen i förvar.

Den enda restriktionen är att han har anmälningsplikt till polisen.