Flera misstänkta islamister och extremister har den senaste tiden knutits till förskolor och familjedaghem.

Göteborgs förskolenämnd stoppade nyligen ett familjedaghem med omedelbar verkan. Anledningen var att verksamheten hölls hemma hos den kända islamisten Anas Khalifa.

Denne har under lång tid spridit extrema budskap i sina sociala kanaler. I Försvarshögskolans rapport Mellan salafism och salafistisk jihadism tillägnas han ett eget kapitel. Han har hyllat jihad, talat nedlåtande om homosexuella och predikat om att kvinnor ska täcka sig från topp till tå. För några år sedan uppmanade han ungdomar att inte gå på studentfest eftersom de då kan få ”Allahs vrede” över sig.

Samma personer stoppades så sent som i våras från att öppna en annan verksamhet, en förskola i Göteborg. Nämnden motiverade det med att kvinnan som utåt står för ansökan tidigare haft ekonomiska problem. Men kopplingen till Khalifas radikala åsikter fanns också med i bilden.

Många ansökningar om tillstånd

Också andra extremister har under våren fått två ansökningar avslagna i Göteborg. Den nyligen i förvar tagne Abdel-Nasser El-Nadi ville starta en förskola med fyra avdelningar för barn mellan ett och fem år, men nekades eftersom han kopplas till våldsbejakande extremism.

En annan ansökan inlämnades av en kvinna tidigare gift med en man som greps i USA och dömdes för brottslighet med kopplingar till terror. Kvinnans nuvarande man har ett nära samröre med Anas Khalifa, enligt handlingar från förskolenämnden i Göteborg.

Föräldrakooperativet Bilaal med verksamheten i Umeå, Gävle och Söderhamn är nu under utredning sedan en styrelsemedlem tagits i förvar av Säpo. Han är en av de sex personer som Säpo vill få utvisade eftersom de utgör ett hot mot rikets säkerhet.

Lönsamt med extremism i Sverige

Även i andra kommuner misstänks islamister lämna in ansökningar om att få starta förskolor och daghem.

– Det är lukrativt. Ett par barn kan generera ganska stora summor. Det handlar också om att de vill hermetiskt sluta sig gentemot samhället i stort. Det börjar med förskolor och går ända upp till gymnasiet, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan till Aftonbladet.

– Det är horribelt. Det här sker i en ålder där barn är som mest formativa, säger Ranstorp.