Inte bara asylinvandringen präglas av önsketänkande. Arbetskraftsinvandringen är inte heller vad politiken hoppas: den präglas av fusk, utnyttjande och nettokostnad för Sverige.

I en ledare angriper Expressen sin liberale kollega Dagens Nyheter för att de senare hävdar att arbetskraftsinvandringen är en vinst för Sverige.

”Enligt DN är lågkvalificerad invandring hursomhelst en vinstaffär för samhället, eftersom den utgår från ett arbete som genererar skatteintäkter. Det räcker dock att kunna behärska plus och minus för att inse att låglönejobb med en lägsta tillåten inkomst på 13 000 kronor i månaden inte kan kompensera för en tillvaro i Sverige.

Varför ska skattebetalarna bekosta denna privatiserade migrationspolitik, där enskilda restaurangägare och assistansbolag kan välja ut vilka tredjelandsmedborgare som ska få komma till Sverige – och dessutom tjäna stora pengar på det?”

Och den så kallade arbetskraftsinvandringen står för den största tillströmningen av nyanlända.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas totalt 84 000 asylansökningar inkomma under åren 2019-22. Motsvarande siffra för ansökningar om arbetstillstånd är 328 000.

Därmed framför Expressen de argument som Sverigedemokraterna framfört i minst tio år.