KOMMENTAR. När politiska motståndare inte har något sakpolitiskt att komma med, ägnar man sig åt onödiga domstolsprocesser. Bitterhet istället för saklighet präglar politiken i både USA och Storbritannien just nu.

I Storbritannien kom ett meningslöst beslut från Högsta domstolen om parlamentets dagordning och i USA driver oppositionen på för en meningslös riksrättsprocess mot president Trump.

Brittiska etablissemang vill sabotera folkets vilja

Brittiska folket har röstat för Brexit, utträde ur EU. Parlamentet röstade sedan för att använda paragraf 50 i EU-fördraget som stipulerar att utträde ska ske inom två år. Och två år hade gått i februari 2019. Theresa May begärde förlängning för utträdet, till 31 oktober.

Nu försöker nye premiärministern Boris Johnson göra allt för att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober i enlighet med folkets vilja och parlamentets eget beslut – helst med ett avtal om hur utträdet ska gå till, men om nödvändigt utan avtal, hård Brexit.

Detta eftersom brittiska folket bestämt att landet ska lämna.

Men respekten för den demokratiska processen är liten i London. Etablissemang av alla slag gör allt för att sabotera folkomröstningens resultat.

Boris Johnson har – två gånger – begärt nyval. Men oppositionen vägrar eftersom de vet att Boris Johnson har goda möjligheter att vinna. Alltså driver man meningslösa domstolsprocesser för att bara uppnå en sak: sabotera folkets vilja.

Meningslös riksrättsprocess i USA

I USA används domstolsprocesser för liknande motiv. Demokraterna har i natt sagt att de drar igång en riksrättsprocess mot Donald Trump.

De hade tänkt göra det i Rysslandsfrågan, men där visade det sig vara exakt så som Donald Trump sagt – det fanns inget samröre från hans kampanj med den ryska ledningen.

Därför drar man nu fram hantering av biståndsärende med Ukraina, där Trump anklagas för att ha använt biståndet för att påverka Ukraina att utreda Joe Bidens sons förehavande. (Biden kan bli Trumps motståndare i presidentvalet 2020.) Men demokrater har avslöjats med att på samma sätt ha hota Ukraina med indraget stöd om de utreder Joe Bidens son. Den här typen av kohandel tycks inte vara främmande för någon sida.

Men enligt demokraterna skulle detta nu vara ett så allvarligt brott att presidenten borde ställas inför riksrätt och tvingas avgå.

Om demokraterna fullföljer det man i natt sagt, kommer amerikansk politik att helt uppslukas av riksrättsprocess i många månader framöver. Först ska representanthuset lägga fram bevis och rösta för att en riksrättsprocess ska starta. Sedan avgör senaten, där två tredjedelar måste rösta ja för att presidenten ska fällas.

Det är föga sannolikt att mer än hälften av de republikanska senatorerna skulle rösta ja. Alltså är riksrättsprocessen meningslös i den meningen att politiken ägnar all sin tid åt annat än att vara väljarkårens företrädare och leda landet.

En riksrättsprocess kan gynna Donald Trump

Bedömare, som National Journal, menar att demokraterna ger republikanerna en livlina inför ett val de redan ligger illa till inför.

Riksrätten mot Bill Clinton visade att amerikanska folket ansåg det oansvarigt att driva en sådan process mot presidenten, därför förlorade republikanerna stort i opposition på att drivit riksrätt mot Clinton.

Detsamma kan hända nu. Väljarna kan genomskåda att demokraterna bara är ute efter att skada Donald Trump, som är demokratiskt vald. Då kan folket ta parti för honom. Då har demokraterna både sålt smöret (inte fått presidenten fälld) och tappat pengarna (förlorat väljare på försöket).

Tänk om vänsterpolitiker i USA och Storbritannien kunde försöka vinna på sakfrågor, på sådant som rör de många människorna i deras vardag, istället för att driva ett galet taktikspel i juridiska processer…