Under sommaren har det ofta endast funnits en enda sjuksköterska som ska svara på hundratals samtal till Sjukvårdens larmcentral.

En pågående granskning av samtal till larmnumret 112 framkommer det att det varje dag rings in flera hundra samtal till Sjukvårdens larmcentral. Vid flera tillfällen under sommaren har endast en sjuksköterska funnits på plats att svara på alla samtal till 112 för Västra Götaland, rapporterar Göteborgs-Posten.

– Det är ju inte rimligt, säger verksamhetschefen för Sjukvårdens larmcentral.

En anställd säger i granskningen att det beror på den nuvarande situationen på arbetsplatsen.

– Just den här ostrukturerade arbetsmiljön vi har gör ju att vi blir farliga, säger personen till tidningen.

Om inte Sjukvårdens larmcentral kan svara på samtalen så går de vidare till SOS Alarm.

– Det påverkar så till vida att vi naturligtvis tar en större andel av vårdsamtalen i Västra Götaland än vad vi skulle göra enligt avtalet, säger affärsutvecklare på SOS Alarm.