Kapacitetsbristen i elnäten i södra Sverige blir allt mer kännbar för städer och kommuner. Samtidigt säger energiminister Anders Ygeman (S) att han inte är orolig.

För några veckor sedan varnade Ystads energibolag för ett akut läge. Till Dagens Industri uppgav bolagets vd att ”Sverige befinner sig i en väldigt problematisk situation och riskerar brist på el”.

Trelleborgs kommun måste nu tacka nej till ett internationellt företag som vill göra en investering som är värd miljardbelopp och 300-400 arbetstillfällen.

– De tyckte att allt stämde med Trelleborg. Läget med hamnen var bara en av sakerna som var helt rätt, men det föll på att de var osäkra på om vi kan garantera elförsörjningen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) till fplus.

Kommunens tillväxtplaner och beredskap för företagsetableringar är i akut fara då det regionala nätbolaget EON säger nej till kommunens förfrågningar om att få utöka nätkapaciteten.

Sjöbo kommun har liknande problem med elförsörjningen till företag och de nya bostäder man har att bygga för den växande befolkningen.

– I dag ligger vi på gränsen och därför ansökte vi om en effekthöjning förra hösten. Tyvärr fick vi ingen höjning av effekter och därför är vi i en situation där vi inte skulle klara av en större företagsetablering idag. De närmsta 10 åren planerar vi dessutom att bygga cirka 450 bostäder, men som läget är idag är det oklart om vi har effekt så det räcker, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M).

Från energibolaget EON har man länge påpekat att kapacitetsbristen i södra Sverige börjar bli akut och uppger att man hela tiden får tacka nej till förfrågningar.

Ett färskt exempel är bageriet Pågen i Malmö som i våras fick nej vilket fick Pågens vd, Anders Carlsson, att leverera en syrlig kommentar. ”Strömbrist är något man hör talas om i u-länder”.

Ygeman är inte orolig

I samband med att ytterligare ett kärnkraftverk går in i nedstängningsfas säger energiminister Anders Ygeman att han inte är orolig.

– Jag har inte sett någon som tror på elbrist i Sverige. Tvärtom har vi ett växande överskott, säger han till SvD.

Han hänvisar till beslut om 60 miljarder kronor till nya investeringar i vindkraft sedan energiöverenskommelsen trädde i kraft 2016.

Men det förändrar inte kapacitetsbristen, det saknas elledningar som kan leverera ström till södra Sverige. När detta påpekas för energiministern säger han att regeringen har mer än tiodubblat investeringarna i stamnätet, och att man har tagit fram förslag på att korta tiden för att bygga elnät.

Ett problem är dock att tidigare investeringar visat sig odugliga och oanvändbara. En ökänd och omskriven omriktarstation i den så kallade Sydvästlänken, en elgata för högspänd likström, har varit obrukbar på en åker utanför Hörby – sedan flera år tillbaka. Tekniken fungerar inte och förseningarna har varit många. Miljarderna rullar, men inget händer, rapporterade Sydsvenskan för tre år sedan.

I vintras skrev Kvällsposten att Svenska Kraftnät först fram emot 2027 kan ha en ny kraftledning redo att tas i bruk för att säkra elleveranserna söderut.

Det tycks räcka för energiministern. Under kommande åtta år får tydligen Skåne räkna med att vara som ett u-land.