Elbilar skapar enorma miljöproblem när jordartsmetaller bryts och som är nödvändiga för batterierna. Stora landområden och dricksvattentäkter för miljontals människor förorenas.

I de nya elbilarna går det åt mycket mer så kallade jordartsmetaller än i bensinbilar. En granskning av Sveriges Radio visar att brytning och utvinningen av de här metallerna orsakar svåra föroreningar.

Brytningen riskerar att förorena dricksvattentäkter som försörjer miljontals människor med vatten. Slagg från jordartsmetaller innehåller bland annat det radioaktiva ämnet torium som kan orsaka cancer.

Sveriges Radio har besökt en fabrik i inre Mongoliet i  Kina. I vattendrag utanför blir vattnet en brunsvart sörja som luktar illa. Vattnet rinner ut i en slaggdamm. Området är kraftigt förorenat. Det svider i halsen och i ögonen.

Kinesiska officiella rapporter visar på en ökad dödlighet i byarna kring dammen. Någon definitiv koppling till föroreningarna har inte bevisats, men kraftigt förhöjda nivåer av radioaktiv strålning har mätts upp i området.

Flera vetenskapliga rapporter visar på allvarliga miljöproblem i de allra flesta gruvor som bryter jordartsmetaller, rapporterar Ekot.

Redan för tio år sedan rapporterade Ny Teknik att Elbilar slukar sällsynta ämnen: ”Jordartsmetallerna används i dag i batterier och specialmagneter i hybrid- och elbilar, i vindkraftverk, solceller, lågenergilampor och annan ny, grön teknik.”