Konfliktnivån i Syrien har sjunkit, konstaterar Migrationsverket. Det har väckt en hätsk debatt om Sverige någonsin kan begära att någon enda person lämnar landet som en gång satt sin fot på svensk mark.

I ett nytt rättsligt ställningstagande bedömer Migrationsverket att säkerhetsläget i Syrien fortsatt är allvarligt, men att konfliktnivån har sjunkit i några av landets provinser.

Det innebär att nya asylansökningar kan påverkas, rapporterar Aftonbladet. Dels för dem med öppna ärenden som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd, och dels för dem som i framtiden kommer från Syrien till Sverige för att söka asyl.

En kommentar av Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet, där han vidgar frågan om återvändande till alla med tillfälliga uppehållstillstånd, har väckt enorm vrede, hat och indignation från vänsterliberaler.

Hur kan han med att tala om att folk överhuvudtaget ska åka tillbaka till sina hemländer?!! Och så följer alla de nedsättande epitet som alltid kastas ut mot dem som ser verkligheten i migrationsfrågan.

De som motsätter sig återvandring använder som retoriska exempel de invandrare som etablerat sig i Sverige och har kvalificerade jobb. Men det handlar inte om dem. Det är bedrägligt att dra in de som har svenskt medborgarskap och utgör en tillgång för landet i diskussionen.

Jag stöter ofta på det här knepet. Det är ohederligt och det är en skymf mot alla dem som har etablerat sig i Sverige, som ställer upp på svenska lagar och genom sitt arbete bidrar till välståndet.

En diskussion om de som inte har förankrat sig i Sverige måste kunna föras utan att andra grupper som inte har med detta att göra dras in och blir någon sorts gisslan för både de migranter som saknar asylskäl och för de som fått asyl men som vägrar att ta till sig de regler och normer som finns i Sverige.

Det är ohederligt mot dem som etablerat sig i sitt nya hemland att utnyttjas på detta sätt i vänsterliberalt vurm för att hela världen ska få komma hit och att alla som lyckas nå svensk mark ska få stanna.

Sverigedemokraterna har i olika sammanhang framfört uppfattningen att långt fler personer än idag skulle vilja återvända, men att de behöver en viss hjälp. På olika sätt vill partiet ”stimulera frivillig återvandring för de som vill återvända till sina hemländer, genom att ge Migrationsverket ett särskilt uppdrag att underlätta återvandring”, som man skriver på hemsidan.

Det är fel att som migrationsfantasterna dra alla invandrare över en kam.

Många av dem som kommit på senare år och som inte visar intresse av att integreras in i det svenska samhället eller inte kan försörja sig pga låg utbildning, borde återvända när läget i hemlandet inte längre berättigar flyktingstatus.

Att det nu börjar sägas högt i den allmänna debatten är bra. Den djupnande krisen i landet kräver att alla vägar för att vända utvecklingen används.