Centerpartiet lägger förslag som ska stärka landsbygden, men blundar för att migrationen leder till otrygghet och ekonomisk kris i landsortskommunerna.

”Det är faktiskt en stötande ignorans”, skriver Dagens Industri i ledare som kritiserar de många särlösningar som Centerpartiet föreslår inför partiets stämma.

Landsortskommunerna har redan en åldrande befolkning att ekonomiskt hantera. På senare år har de tagit ett stort ekonomiskt ansvar för flyktinginvandringen. Särskilt i kommuner med lediga bostäder. Det är kostnader som nu hamnar i kommunerna då statens inledande ersättning försvinner efter två år. Då står kommunerna där med lågutbildade migranter som inte kommer i jobb.

Denna verklighet i landsortskommunerna berör inte Centerpartiet, som borde ta ansvar för kommunernas migrationskostnader, menar DI.

Lööfs skatteförslag är populistiskt och ogenomtänkt, skriver Kristianstadsbladet i ledare och fortsätter:

”Att föreslå sänkta skatter för vissa beroende på var i landet de bor låter kanske bra och lockar röster i en grupp, men det öppnar för fusk och är dessutom orättvist.”

Frågan är också om väljarna utanför storstäderna tycker det är en bra politik att de får vissa skatterabatter samtidigt som deras kommuner och hembygd förvandlas i grunden och präglas av ökat bidragsberoende och kriminalitet.

Ett exempel som uppmärksammats är Filipstad i Värmland. ”Vi håller på och byter befolkning”, konstaterar kommuntjänstemän i SVT:s Uppdrag granskning. Och från arbetsförmedlingen i staden är beskedet lika klart och osminkat: ”Finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter”.

Något SVT inte tog upp är att kriminaliteten ökar dramatiskt i Filipstad. Antalet anmälda våldsbrott är dubbelt så stort som genomsnittet i Värmland. Och våldsbrotten har tredubblats sedan år 2001.

Om detta säger Centerpartiet ingenting.

Sveriges landsbygdskommuner har 34 procent av landets befolkning. Och i samhällen med färre än 1000 invånare bor en miljon personer. Detta är en viktig väljargrupp.

Och de är värda en mer seriös politik än det lappande och lagande som Centerpartiet föreslår, eftersom de inte är beredda att ompröva den migrationspolitik som gör landsorten otrygg som aldrig för och driver kommuner i kris.