Ett omstridd moskébygge med kopplingar till extremism har återremitterats på förslag av Sverigedemokraterna.

Som Samtiden tidigare rapporterat arbetar SD i Uppsala kommun för att stoppa ett moskébygge i Stenhagen i Uppsala, Nej till ny extremistisk moské.

De som ligger bakom bygglovsansökan har tydliga kopplingar till extremism, vilket dokumenterats i offentliga rapporter.

Och av bygglovshandlingarna framgår att kvinnor diskrimineras. Bygget är konstruerat så att kvinnor och män inte ska kunna komma i kontakt med varandra. Kvinnorna tillåts inte gå in genom huvudentrén, utan istället genom en liten sidoingång där de i ett förhållandevis trångt utrymme får klara av sina behov och ta sig till en avskärmad mindre del på sidan av bönerummet.

Bygglov har inte beviljats

Istället för att godkänna bygglovet har ärendet nu återremitterats från bygg- och miljönämnden. Trots att det handlar om en teknikalitet, nämligen höjden på byggnaden som blivit högre än vad som planerats, menar SDs ordförande i Uppsala Simon Alm att detta är en stor seger.

– Vi fick inte igenom ett upphävande av detaljplanen idag, men vi fick igenom en återremiss av ärendet. Och det innebär att vi får ytterligare en månad på oss att bevisa för Socialdemokraterna att vi måste ta ansvar för att stoppa etableringen av en radikal islamistisk rörelse i Stenhagen. Och det är en stor seger eftersom det är just tiden vi behövde, säger Alm till Samhällsnytt.

– Min bild är att man försöker att skynda igenom ett bygglov idag. Man kompletterade handlingarna igår och även idag, innan mötet, och misslyckades med att få igenom beslutet eftersom inte alla ledamöter fick se handlingarna innan sammanträdet. Man har gjort allt man kunde för att stressa igenom det här beslutet eftersom man tyckte att det var ett obekvämt beslut. Med 30 dagar till är det fullt möjligt att det går att ändra det här beslutet.

Den socialdemokratiske ordföranden i bygg- och miljönämnden fortsätter att försvara planerna och anser uppgifter om extremism och våld som ”inte relevanta”.