KRÖNIKA. Vill vi ha ett samhälle där människor nekas tillträde till butiker eller avbokas från att köpa tjänster på grund av deras partipolitiska sympatier?

När Sverigedemokratiska föreningarna i Nynäshamn och Haninge åt sina medlemmar bokat ett studiebesök på Nynäshamns Ångbryggeri på företagets hemsida, fick de ett mejl tillbaka. Ni får inte komma!

”Eftersom du vill boka detta som gruppledare för Sverigedemokraterna i Haninge kan vi tyvärr inte acceptera bokningsförfrågan. Anledningen är att ingen av våra anställda kan tänka sig hålla i en visning för ert parti och känna sig bekväma.”

Fegt och inskränkt

Varför ska verksamheter som inte är politiska göra utgallringar om vilka som får köpa deras produkter?

Varför?

Man vill inte befatta sig med de som inte tycker som man själv.

Det är för det första väldigt fegt. För det andra är det oerhört inskränkt.

Att inte våga möta människor som finns utanför de egna referensramarna innebär att man inte lär sig något, inte utvecklas, inte förstår vad som händer i samhället runt omkring.

Självfallet får bryggeriet stöd av vänsterextremister. Och av liberaler som påpekar att privata företag får sälja till vem man vill.

Jo, men vill vi ha ett samhälle där det utanför varje restaurang, varje livsmedelsbutik, varje läkarmottagning finns en lista på vilka åsikter och partisympatier man får ha för att nyttja verksamheten? Vill vi!?

Om detta sätt att förnedra Sverigedemokrater fortsätter, är det logiskt att det följer en motreaktion. Bojkott av Nynäshamns ångbryggeri är ett.

Så kan listor över vilka som ska utestängas kompletteras med listor på vilka som är bojkottade.

Totalitärt tänkande

Men. Detta sätt att agera strider mot den demokratiska tanken. Ett samhälle fungerar bäst, frodas och utvecklas som mest, när det är fritt och öppet.

Det här sättet att blanda in politik i helt andra sammanhang, i detta fall med öltillverkning, bygger på ett totalitärt tänkande. Det var det som kommunisterna i Sovjetunionen och nazisterna i Tyskland gjorde. Människor med fel åsikt eller andra ”fel” skulle utestängas. Inte bara från politik, utan från alla delar av samhället. Också från att besöka ölbryggerier.

Politiska åsiktsmotsättningar hör hemma på den partipolitiska arenan, inte i bryggerier, butiker, verkstäder, läkarmottagningar.

Skulden för att samhället har politiserats ligger hos de partier som säger att de vägrar samtala med Sverigedemokraterna. De har därmed själva börjat tillämpa totalitära tankefigurer, och det är inte svårt att se varför deras väljare då börjar göra likadant.

Det är den här sortens agerande som utgör det verkliga hotet mot demokratin. Man låter den ruttna inifrån, genom att ta till sig totalitära beteenden.

Det är sorgligt att beskåda. Och jag hoppas folk tar sitt förnuft tillfånga, innan det är försent att rädda det öppna samhället. Öppet också för de medborgare som röstar på Sverigedemokraterna.