Det är starkt av SD att vara topp-tre bästa parti i nio av väljarnas tio viktigaste sakfrågor. Men en studie av detaljerna visar att partiet borde kunna bättre på flera sakområden.

I de tio sakfrågor som väljarna anser vara viktigast ligger Sverigedemokraterna bra till. Väljarna ser partiet som ett nästan lika brett parti som de två statsministerpartierna S och M.

SD borde kunna bättre på fler sakområden

Men om man ser till alla 26 sakområden som Novus frågat om så finns det politikområden där Sverigedemokraterna borde kunna bättre.

Om man summerar procentenheterna varje parti fått i alla dessa sakområden har S fortfarande störst förtroende med 404 poäng, medan M får 360. SD får visserligen betydligt fler än övriga partier, men ligger ändå en bit efter S och M med 282 poäng.

Bland de för väljarna tyngre frågorna borde SD kunna ligga högre än på 9 procentenheter för skola/utbildning och miljö/klimat. Visserligen konkurrerar man här, utöver med S och M, också med L och MP i deras respektive främsta profilfrågor.

Sociala profilen borde bli starkare

Riktigt förvånande lågt förtroende har partiet i regionalpolitik (samma stöd som storstadspartiet M) och fördelningspolitik (där man har lägre stöd än rikemanspartiet M!). Även familjepolitiken uppvisar lågt stöd, ja, här får partiet nästan det lägsta stödet av alla områden.

Här har ju partiet en profilerad politik och för ofta fram politiska förslag till stöd för landsbygden och betonar rättvisa för de som tjänar minst. Av någon anledning saknas något här som gör att inte fler väljare litar på partiet.

Också märkligt att partiet inte ligger högre när det gäller pensionerna och äldreomsorgen. Också sjukvård ligger lägre än vad förtroendet borde, med tanke på den profilfråga partiledningen vill ha den till.

Det är som att väljarna ännu inte fullt ut litar på Sverigedemokraterna när det gäller mjuka frågor, som social omsorg. Detta trots att partiet har ett starkt engagemang i just dessa frågor.

Mjukhet i tonen?

Jag tror att den tuffa hållningen i migrationsfrågan får väljargrupper att tro att partiet har en hård attityd också mot socialt utsatta. Här gäller ju precis motsatsen. Men mindre migration finns mer pengar över till välfärd för dem som behöver den bäst.

Fördelningstanken och den varma, sociala omsorgen som Sverigedemokraterna har, når inte fram till stora grupper väljare. Det är något för partiet att fundera över.

Dessa mjuka politikområden tror jag är viktigare att stärka, än att försöka konkurrera med S och M om att vara bäst på landets ekonomi eller sysselsättning. De makroekonomiska frågorna måste man vara bäst i om man vill vara statsbärande parti. Där är inte SD än.

*

Så här ser väljarnas förtroende ut för SD, fråga för fråga.

Parti med bäst politik % för SDPlacering
Invandring\integration 321:a
Lag och ordning 192:a
EU\EMU 143:a
Pensioner132:a
Försvar123:a
Integritetsfrågor121:a
Äldreomsorg113:a
Utrikespolitik113:a
Sjukvården 103:a
Sysselsättning/arbetslösheten 103:a
Skatter 103:a
Jämställdhet 103:a
Energipolitik104:a
Fördelningspolitik103:a
Skola och utbildning94:a
Miljö\Klimat 93:a
Socialförsäkringarna94:a
Familjepolitik93:a
Regionalpolitik 93:a
Landet ekonomi 83:a
Boende 84:a
Barnomsorg 83:a
Infrastrukturpolitik 83:a
Företagande\näringspolitik 74:a
Djurrättsfrågor 73:a
Privatiseringar 74:a