Den stora migrationsvåg som pressar USA:s södra gräns fick president Trump att vägra hantera asyl för dem som redan passerat flera länder på vägen mot den amerikanska gränsen. Ett beslut som underkändes i lägre domstolar. Nu har Högsta domstolen givit sitt utslag.

På onsdagen godkände presidentens nya striktare asylregler av Högsta domstolen.

– Detta domslut hjälper regeringen i strävan att skapa ordning i krisen som uppkommit vid vår södra gräns. Det stänger kryphål i migrationssystemet och gör det svårare att ställa orimliga krav, säger justitiedepartementets talesperson Alexei Woltornist till nyhetsbyrån AP.

Migrationsvågen sinade nästan under Donald Trumps första år vid makten, 2017. Då omhändertogs mindre än 10.000 personer per månad för att söka asyl eller olagligen ha försökt ta sig in i USA.

Men under 2018 och framför allt under våren 2019 har antalet personer som försöker ta sig in i USA ökat dramatiskt. Detta sedan Trump blev motarbetad på hemmaplan, också av domstolar. Enbart i maj månad omhändertogs över 132.000 personer som försökt ta sig in i USA.

Officiell statistik från Inrikesdepartementets gränsmyndighet CBP visar den dramatiska utvecklingen per månad och år.

Antalet omhändertagna som försökt ta sig in i USA per månad (källa).

Det handlar mestadels om fattiga människor som vill lämna misär och våld i sina hemländer i Centralamerika för att söka sig en bättre framtid i USA.

Minskningen de senaste månaderna har att göra med att president Trump beskrev utvecklingen vid södra gränsen som en ”invasion” och införde en rad restriktioner. Asylsökande måste stanna på den mexikanska sidan av gränsen under behandlingen, handläggningstiderna har förlängts, skälen för asyl har skärpts, bl a godkänns inte asyl om man passerat flera länder på vägen mot USA eftersom asyl ska sökas i första säkra land.

Oppositionen mot skärpningarna har varit starka från vänsterpolitiker, som i lokala domstolar lyckts få presidentens dekret upphävda.

Det är därför Högsta domstolen nu prövat presidentens politik.

”Högsta domstolen ger president Trump klartecken till att avvisa så gott som alla asylsökande som kommer till södra gränsen”, skriver Los Angeles Times i dag.

”HD ger Trump rätt att stänga gränsen mot Mexiko”, summerar andra medier.

Hur många som undgår att gripas för att istället olagligen lyckas ta sig över gränsen från Mexiko till USA är okänt. Men antalet illegala migranter beräknas uppgå till över tio miljoner i USA.

En regeringsrapport uppger att 3.755 kända terrormisstänkta hindrades från inträde till USA under 2017.

Ändå fortsätter presidentens motståndare att hävda att politiken är fel och att Trump skapat en påhittad kris (”created a manufactured crisis”).