Under Nordiska rådets session i Helsingfors valde partigruppen Nordisk Frihet ny ordförande, riksdagsledamot Aron Emilsson från Sverige.

Det är första gången som en Sverigedemokrat väljs till att vara en av fem gruppledare i Nordiska rådet. Aron Emilsson efterträder danske Mikkel Dencker som ordförande. Till vice ordförande valdes Lulu Ranne från Sannfinländarna i Finland.

– Jag är ödmjuk och hedrad över förtroendet att leda vår gemensamma partigrupp mot nya mål och framgångar i det breda nordiska samarbetet, säger Aron Emilsson efter valet.

– Min ambition är att vår partigrupp ytterligare ska utveckla och bredda vår profil och aktivitet i Nordiska rådet. Vi går också in i en intressant tid då Brexit öppnar nya möjligheter för ett närmare nordiskt samarbete med Skottland och Storbritannien.

I partigruppen Nordisk Frihet ingår Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna som tillsammans har 9 av 87 ledamöter i Nordiska rådet.

I samband med Nordiska rådets session i Helsingfors har partigruppen fördjupat samarbetet för att ta fram gemensamma strategier för ”hur den socialkonservativa rörelsen kan växa och samlas för ett fördjupat nordiskt samarbete”, som det står i deras pressmeddelande.

Emilsson lyckönskas av nordiska grannar

Dansk Folkeparti håller det nordiska samarbetet högt inte minst därför att länderna har mycket historiskt och kulturellt gemensamt.

– Jeg ser meget frem til samarbejdet mellem danskerne, svenskerne og finnerne, og i den kommende tid vil jeg komme med en række forslag, som vedrører alle borgere i det nordiske lande på f.eks. sundheds- og socialområdet, säger Liselotte Blixt från Dansk Folkeparti.

Blixt tillägger att hon har stor tillit till Aron Emilsson, som nu övertar ordförandeskapet efter hennes partikollega Mikkel Dencker.