Många har reagerat på utrikesminister Margot Wallströms beredvillighet att acceptera den iranska regimens kvinnoförtryck.

Margot Wallström (S) mötte i dag Irans utrikesminister Javad Zarif i Stockholm. Hon försökte inte att skaka han med sin iranske motsvarighet, trots att det är brukligt.

I en intervju försvarar Margot Wallström den uteblivna handskakningen med att “Iranier hälsar tyvärr inte på kvinnor i hand”.

Detta har fått många med iransk bakgrund i Sverige att reagera.

– Det är oartigt och oacceptabelt bland iranier att inte skaka hand. Representanter för Irans islamistiska regim skakar inte hand med kvinnor eftersom det råder könsapartheid i Iran, säger Nima Gholam Ali Pour (SD) i Malmö.

– Om Margot Wallström vill underordna sig deras könsapartheid är det hennes val. Det har inget med iranier att göra.