I en offensiv handlingsplan med 220 punkter visar det nya samstyret i Sölvesborg hur man vill ge medborgarna en bättre kommun.

Nyanlända i husvagnar och slöjförbud i barnomsorgen lyfts fram i medierna, men den nya majoriteten tar upp alla aspekter som berör en kommun. Allt från ökad mångfald i barnomsorgen till ett bättre företagsklimat.

Under onsdagen presenterade den styrande majoriteten i Sölvesborg med Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och lokala SoL-partiet sitt handlingsprogram i 220 punkterna för ”konkret kommunpolitik som vi vill genomföra under innevarande mandatperiod”. Därmed markeras att ett 30-årigt socialdemokratiskt maktinnehav är brutet.

– Dokumentet kan ses som ett kvitto till väljarna på vad man får för positiva effekter i en konservativ riktning, säger kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD).

När hon får frågan vad som är viktigast, svarar hon:

– Det handlar bland annat om ökad småskalighet inom barnomsorgen, om tryggheten, öppna upp för privata alternativ och en restriktiv lokal integrationspolitik.

Ökad trygghet i närområdet

Satsningarna på kommunalt finansierade väktare ska öka för att stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga och är särskilt utsatta. Man ska tillsammans med polisen sätta upp trygghetskameror på platser där det är lämpligt.

Kommunen ska utveckla det förebyggande arbetet så att äldre och andra särskilt sårbara grupper får ökad trygghet.

Stödet till brottsofferjouren och kvinnojouren ska stärkas.

Inga slöjor i barnomsorgen

I punkt 148 beskrivs hur slöjor eller liknande plagg inte ska få förekomma på barn inom kommunens barnomsorg.

Samstyret föreslår också att gymnasieutbildning bara ska erbjudas elever med permanent uppehållstillstånd. Sänkt kostnad för tolkar. Drogtester i skolan.

Positivare näringslivssyn

Flera punkter handlar om relationen mellan kommunen och företagen. Man vill förenkla de kontakter som företagare har med den kommunala förvaltningen och sätta in åtgärder för att förbättra företagarvänlighet.

Det nya styret vill inrätta ett näringslivscenter på järnvägsstationen.

Stärkt självstyret över mottagning av nyanlända

Samstyret vill driva ett pilotärende mot staten för att se om de kan tacka nej till att ta emot migranter. Man vill pröva bosättningslagen.

– Vi vill se hur den står sig mot det grundlagsskyddade kommunala självstyret, jag tycker inte att det är rimligt att staten prackar på kommuner nyanlända utan att överväga förutsättningar och fråga vad kommunerna vill, säger Louise Erixon.

Återvandring och husvagnar

Innan man får mottagningen prövad juridiskt, kommer migranter som staten via Migrationsverket anvisats till kommunen att placeras i andra kommuner. Om inte det går ska tillfälliga bostäder ordnas åt vuxna ensamma personer utanför det ordinarie bostadsbeståndet.

Sölvesborg ska ta fram förslag som syftar till att stimulera och underlätta återvandring för invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer.

”De vars mål är att återvända till hemländerna saknar ofta incitament att assimileras i det svenska samhället. Det kan då vara en god lösning att underlätta återvändande. Särskilt ska det komma i fråga för de som saknar skyddsbehov och självförsörjning och därmed saknar ekonomiska möjligheter att på egen hand genomföra ett sådant företag.”

Skatten

I en kort och koncis punkt berörs den viktiga frågan om vad invånarna ska betala i skatt till kommunen:

67. Skatten ska inte höjas.

Så fördelas punkterna

Så hur prioriterar den nya majoriteten mellan alla politikområden? Ett sätt att skapa en bild av vad som intresserar de styrande är att gruppera de 220 punkterna i några huvudgrupper. Då framgår att barn- och äldreomsorgerna har klart flest punkter.

6 punkter: migration
16 punkter: säkerhet och trygghet
20 punkter: näringsliv
23 punkter: samhällsbyggnad
27 punkter: skolan
29 punkter: ekonomi och förvaltning
32 punkter: kultur och fritid
67 punkter: barn- och äldreomsorgerna

*

Alla punkter återges i Blekinge läns tidning.