Masskjutningen i Dayton, Ohio, utfördes av en gärningsman som sympatiserade med vänsterextremister som Antifa.

Flera kolumnister i svenska medier försöker dra partipolitiska poäng av de fruktansvärda massakrer som hänt i USA. Det är ett obegåvat sätt att resonera.

För det första: dessa svenska kolumnister, som hävdar kausalt samband mellan en massmördares påstådda motiv och andra som har liknande politiska eller religiösa åskådningar, måste efter nästa islamistiska terrordåd skuldbelägga alla muslimer eftersom de delar något med gärningsmännen.

För det andra: dessa gärningsmän kan hävda olika politiska åsikter. Gärningsmannen i Dayton, Ohio, var förmodligen vänsterextremist. Något som vänsterkanalen CNN rapporterar med ett kryptiskt språk:

Gärningsmannens budskap i sociala medier ”indikerade inte några rasistiska motiv”, skriver CNN och fortsätter: ”på ett Twitterkonto som tycks tillhöra gärningsmannen retweetade han vänsterextremistiska och polishatande poster, liksom inlägg till stöd för Antifa.” Alltså den våldsbejakande vänstern som kallar sig anti-fascister, men som är fascister i både totalitär åskådning och våldsmetoder.

För det tredje: dessa gärningsmän är förvirrade, sjuka eller inte vid sina sinnens fulla bruk. Deras påstådda motiv kan vara vad som helst som ger dem inspiration att fortsätta. Studier som granskat terrorister genom århundraden visar att den främsta gemensamma nämnaren hos terrorister är narcissism – förvirrade tankar om sin egen storhet eller längtan att bli berömd och få göra skillnad. Att utgå ifrån att sådana människor är rationella i politiska frågor är minst sagt obegåvat.

Skillnad på organiserad och oorganiserad terror

Det finns ett starkt behov hos migrationsbejakande krafter att tona ner hotet från islamistisk terrorism och istället rikta fokus på inhemsk extremism. På det sättet försöker man förneka att migrationen innebär att våldsbejakande ideologier börjar sätta prägel på västvärlden.

Självklart är det lika illa för dem som dödats och deras anhöriga, oavsett om det dödliga våldet utförs av islamister, vänster- eller högerextremister.

Detta våld är ett uppenbart hot mot våra fria och öppna samhällen.

Men det finns tydliga skillnader. De som är oorganiserade och förvirrade extremister utgör dödliga hot, men de ingår inte i nätverk med kapacitet att logistiskt och taktiskt förbereda och planera attentat.

Den islamistiska terrorismen har inte bara stöd i heliga skrifter som ger terrorverksamheten legitimitet och status, den är också organiserad i nätverk som har tillgång till ekonomiska resurser och kan understödja och planera attentaten. Därför är det inte märkligt att Säpo slår fast att ”Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör i nuläget det största hotet mot Sverige”.

Så sluta tramsa om vem som kan knytas till senaste våldshandlingen. På politisk nivå ska allt våld bekämpas och förebyggas så effektivt som möjligt, och det största hotet kommer från dem som bäst kan organisera, planera och finansiera terror.