Äldre ska inte serveras kött på äldreboenden, menar Socialdemokraternas ungdomsförbund. Men undernäring är redan ett problem eftersom äldre förlorar aptiten.

Det Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU har föreslagit att en ”vegetarisk norm” ska införas i all offentlig service, som exempelvis på förskolor, skolor, äldreboenden och inom sjukvården. 

Philip Botström, ordförande för SSU, menar att man måste ta hänsyn till klimathotet. 

– Forskarvärlden är tydlig med att utsläppen av västvärldens kosthållning är ohållbar, särskilt från köttindustrin. Vi vill inte förbjuda någon från att äta kött, men med våra skattepengar måste vi kunna ha ambitionen att maten vi upphandlar ska påverka klimatet mindre, säger han till Expressen

Risk för undernäring

Men det är ett känt faktum att äldre tenderar att förlora aptiten vilket ökar risken för undernäring.

Maten ”måste bättre anpassas efter vårdtagarnas behov. Annars leder det till onödigt lidande, risk för att de inte svarar på medicinering, ökade sjukvårdskostnader och — viktigast av allt — att deras livskvalitet försämras”, konstaterar Ersta Diakoni som driver äldreomsorg.

Man vill se ökad flexibilitet och individanpassning vid måltiderna för att ge de äldre bättre förutsättningar till god hälsa.

SSU vill tvärtom genom partipolitiska beslut begränsa äldres valmöjligheter när det gäller maträtter.