I helgen talade kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) om hur hon och det nya samstyret tar strid mot byråkratin i Stockholm.

Efter 30 år av konstant socialdemokratiskt maktinnehav fick Sölvesborg i valet förra hösten en ny majoritet med Sverigedemokraterna i spetsen.

I sitt tal på lördagen betonade Louise Erixon den goda samverkan med de tre andra partierna i samstyret – M, KD och lokala SoL-partiet. Alla dessa partiers väljare ska kunna känna sig som vinnare, sa Louise Erixon om samarbetet.

Under de månader som gått sedan man tog över makten har en hel del redan hänt.

– Vi har infört ordningsvakter eftersom vanligt folk inte vågade gå ner på stan vissa tider på dygnet.

– Vi har satsat på social verksamhet för de äldre, på mötesplatser och på kurativa resurser, för vi tar ensamheten bland de äldre på allvar.

– Vi har infört tiggeriförbud eftersom kommuninvånarna inte vill ha tiggeri i sin kommun, sa Louise Erixon.

En lokal regeringsförklaring

Nu höjer samstyret ribban. Förra veckan presenterade man ett 120-punktsprogram. Erixon kunde stolt referera till en statsvetare som i media sagt att han aldrig sett något liknande på kommunal nivå. Han kallade programmet både ambitiöst och omfattande.

– Det är konkret politik. Inga floskler. Inget lull-lull. Bara tydlig kommunal politik. Det är så ambitiöst att Socialdemokraterna fullständigt tappat fotfästet. Jag förstår det, för de har aldrig presenterat något liknande själva, sa Louise Erixon.

Utmanar statsmakten om politisk korrekthet

Det mest intressanta är att Louise Erixon och det nya samstyret inte nöjer sig med att ordna upp lokala ärenden inom gällande ramar. Man tänker utmana Stockholms politiska korrekthet.

– Samstyret i Sölvesborg ser det som sin skyldighet att testa gråzoner i lagstiftningen. Det är vårt uppdrag att göra det, när det finns tolkningsutrymme. Om det kan gynnar våra skattebetalare, om det kan gynna vår kommun, sa Erixon.

Kommunen kommer alltså att ta beslut som kan komma att prövas juridiskt i domstolar, detta för att testa var gränserna för kommunernas bestämmanderätt går.

Det kan uppfattas som subversivt och ”bråkigt” att utmana regeringens och den vänsterliberala riksdagsmajoritetens tolkningar av juridiken, men det är faktiskt i en rättsstat ett helt korrekt och sunt sätt att testa vad lagarna innebär.

Den nu gällande lagtolkningen om kommunernas rätt att införa tiggeriförbud kom till på just det sätt, när Vellinge först fick bakläxa på generellt tiggeriförbud, men fick godkänt av högre domstolar när man preciserade vilka gator och kvarter där förbud ska gälla och varför.

På vilka områden tänker då Louise Erixon utmana regeringen? Hon nämnde flera i talet, från klädpolicy i skolan till enklare upphandlingsregler för småföretag.

– Vi är beredda att pröva om vi kan ha klädpolicy mot kvinnoförtryck i syfte att motverka religiösa plagg som innebär förväntningar på flickor och kvinnor som begränsar deras frihet och möjlighet att bli en del av samhället.

– Det ska inte vara möjligt att flickor i förskoleåldern till exempel kan tvingas att bära slöja i kommunens verksamheter, för då är de inte fria.

– Vi är beredda att pröva hur långt vi kan sträcka oss i utformningen av upphandlingskraven i kommunen för att förenkla så långt det är möjligt för lokala- och småföretag att orka och våga lägga bud.

– Vi ska pröva bosättningslagen som tvingar kommunerna att ta emot nyanlända utan att tillfråga dem. Vi ska pröva den framhastade, ansvarslösa, ogenomtänkta och kommunfientliga lagen som går emot principen om det grundlagsfästa kommunala självstyret.

Sölvesborg gör revolution på svenskt vis

Ingen kan säga något annat än att den nye kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg utmanar makten i Stockholm. Hon utmanar centralismen och föra ner fler beslut lokalt. Hon vill i handling kasta ut gällande tolkningar av vissa lagar, för att istället ge de demokratiskt valda lokala politiska makthavarna större svängrum.

Att en kommunmajoritet så tydligt och öppet sätter sig upp mot den politiskt korrekta makten i Stockholm är ovanligt. Det sker i ordnade former, då man prövar tolkningar av gällande lagar. Därmed kan man säga att det är något av en revolution, fast på svenskt vis.

Kommunala valresultatet i Sölvesborg 2018. Källa: Valmyndigheten.

*

Se mer: Louise Erixons tal (YouTube), Louise Erixon tar över ordförandeklubban, Vi visar vad man får med en konservativ inriktning