Vindkraften är ett hot mot stora rovfåglar. Gotland har kanske världens största örnkoloni. Ändå driver Centerpartiet på för att vindkraft ska byggas.

Vindkraftsprojekt som planeras på Gotland har fått avslag i mark- och miljödomstolen tidigare i år. Underlaget visade att samexistens mellan örnar och vindkraft inte alls fungerar. Årligen dödas flera örnar av vindkrafssnurror.

Domstolar har i ett flera fall slagit fast att hotet mot örnar inte bara gäller kollisioner utan hänsyn ska även tas till bland annat flygstråk, störning och bortträngning. Och områden där vindkraftssnurror planeras är attraktiva för både kungs- och havsörn. Länsstyrelsen skriver att området är välbesökt av havs- och kungsörn.

Men en majoritet i regionfullmäktige på Gotland har begärt att regeringen ska avgöra om vindkraftverk ändå ska tillåtas.

Regeringen svarar nu att den ”anser att det saknas anledning att förbehålla sig prövningen av verksamhetens tillåtlighet”, rapporterar Sveriges Radio.

Regeringen tar inte ställning så att frågan blir prövad en gång för alla.