Sverigedemokraterna i Uppsala har konsekvent sagt nej till moskébygge i Stenhagen. Nej till detaljplaneläggande, nej till markförsäljningen och partiet kommer att säga nej till aktuella bygglovsansökan, det skriver partiets företrädare i debattartikel.

I Uppsala har Dawa-stiftelsen, en islamistisk organisation, lämnat in en bygglovsansökan om ett stort islamistiskt center i stadsdelen Stenhagen.

Försvarshögskolans rapport Mellan salafism och jihadism påpekar att; ”det finns även moskéer i de utsatta områdena Stenhagen och Gottsunda i Uppsala, där det finns en risk för radikalisering då det saknas muslimska krafter i staden som kan hålla tillbaka extrema element.”.

Ett sådant element är imamen Abo Raad som i maj togs i förvar av Säpo då man anser att han utgöra en fara för rikets säkerhet.

Kvinnofientlighet cementerad i bygglovsansökan

Simon Alm och Jonas Andersson.

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Simon Alm, distriktsordförande i Uppsala (SD) och Jonas Andersson, riksdagsman (SD) att Dawa-stiftelsens kopplingar till islamism framgår i bygglovsansökan. ”Där framgår det att kvinnor och män inte ska kunna komma i kontakt med varandra. Kvinnorna tillåts inte gå in genom huvudentrén, utan istället genom en liten sidoingång där de i ett förhållandevis trångt utrymme får klara av sina behov och ta sig till en avskärmad mindre del på sidan av bönerummet.”

Alm och Andersson menar att de andra partier krattar manegen för denna destruktiva ideologi runtom i landet. Samtidigt lägger Sverigedemokraterna i både riksdag och kommuner förslag för att motverka denna utveckling.

Partiet har budgeterat mer resurser till Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att bättre kunna granska och följa upp mottagare av statligt ekonomiskt stöd – för att på så sätt kunna komma åt islamism i civilsamhället.

Västerländska principer ska inte nedmonteras

”Religionsfriheten är viktig och ska fortsatt värnas om, men det innebär inte att vi ska ge odemokratiska rörelser verktyg för att nedmontera de västerländska principer som de så tydligt motsätter sig”, skriver Alm och Andersson.