Kommunalt beslut om miljontillskott till biogas har rivits upp av domstol. Därmed har SD fått rätt. Men MP kallar dem som vill följa lagarna för rättshaverister.

Också kommuner ska följa lagarna. När miljonbidrag betalats ut till kommunägda bolaget Gästrike Ekogas fanns bristerna i hanteringen av ägartillskottet. Sverigedemokraterna överklagade beslutet. Och bristerna var så allvarliga att det rivits upp av domstol.

Det anmärkningsvärda är Miljöpartiets svar på domstolsbeslutet.

– Det är rättshaverister som bara försöker försena saker och plocka politiska poäng, säger Therese Metz (MP), ordförande för både Gästrike Återvinnare och Gästrike Ekogas om att Sverigedemokraterna fått rätt i domstol.

Men beslutet stred ju mot lagen?

– Just i det fallet gjorde vi förstås fel. Men när de gör så att vi måste slösa skattepengar och arbetstid på denna långdragna process, det är på snudd till rättshaveristiskt, säger hon till Gefle Dagblad (betalvägg).

MP anser sig stå över kommunallagen

Hur står det egentligen till med synen på demokrati och transparens inom Miljöpartiet och den politiska majoriteten i Gävle? Det frågar Mattias Eriksson Falk (SD), kommunalrådet i opposition i Gävle och Richard Carlsson (SD), förbundsfullmäktige Gästrike Återvinnare i debattartikel.

– Sverigedemokraterna har under upprepande tillfällen uppmärksammat Therese Metz och resterande delar av förbundsfullmäktige på bristerna i hanteringen av ägartillskott till Gästrike Ekogas. Trots detta drev man igenom ett beslut som nu rivits upp i domstol, skriver de i Gefle Dagblad.

– Metz verkar mena att om det bara finns en förmodad majoritet för ett beslut, så är det inte så viktigt att följa lagar och regler.

– Vi måste också, i och med detta, fråga övriga partier i den styrande majoriteten om de ställer upp på Metz agerande?

– En viktig del av demokratin är att medborgarna hålls informerade kring de beslut som ska tas av politiken. Det hade inte gjorts i ärendet kring Gästrike Ekogas, men att anse det vara viktigt är, enligt Metz, rättshaveristiskt.