KOMMENTAR. När Aftonbladet rapporterar om hur utsatta judar i Sverige är, undviker man noga att ange vilka idéströmningar som utgör största hotet: islamism och vänsterextremism.

När Aftonbladet rapporterar idag om ny mätning från Inizio om hatet mot judar i Sverige tar man upp tre händelser:

”Flera maskerade ungdomar kastar brandbomber mot synagogan i Göteborg, Judiska föreningen i Umeå lägger ned sin verksamhet efter hot från nazister, demonstranter i Malmö som skanderar hot mot judar. Det är bara några exempel på antisemitiska händelser i Sverige de senaste åren.”

Lägg märke till att de enda angivna förövarna är nazister i Umeå. Men i texten som artikeln länkar till sägs att den ideologiskt motiverade brottsligheten i Umeå ”historiskt sett framförallt har begåtts av personer inom ytterlighetsvänstern”. Någon direkt koppling till nedläggningen i Umeå och nazister görs inte.

Och attacken mot synagogan i Göteborg utfördes av tolv maskerade män i början av december 2017. De tre som dömdes kommer från Syrien och palestinska områden.

Demonstrationen i Malmö som avses ägde rum på Möllevångstorget i ett hav av palestinska flaggor och där det skanderades ”Vi ska skjuta judarna”, rapporterade Sveriges Radio. Så sent som i maj i år skanderade Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, i Malmö ”krossa sionismen”.

Europeiskt mönster

Dessa exempel på förövare av allvarliga trakasserier mot judar stämmer överens med ett övergripande mönster i Europa. EU:s byrå för mänskliga rättigheter har gjort den största studien någonsin i sitt slag. Över 16.000 judar i tolv EU-länder har deltagit.

När den publicerades i december summerade Samtiden:

”Nio av tio europeiska judar upplever att antisemitismen har ökat under de senaste fem åren. Sverige sticker ut bland de länder där flest upplever en ökad antisemitism. I Sverige är dessutom sju av tio förövare bakom trakasserierna muslimska extremister eller vänsterextremister.”

Vilseledande medierapportering

Det blir vilseledande när medier namnger en grupp extremister, men utelämnar de två extrema grupperingar som är de vanligaste förövarna bakom antisemitistiska gärningar: islamister och vänsterextremister.