Det måste bli enklare att utvisa dem som begått allvarliga brott som våldtäkt. Lagstiftningen måste skärpas.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver SD:s rättspolitiske talesperson Adam Marttinen att ”Sveriges utgångspunkt ska alltid vara utvisning för ett brott som våldtäkt”.

Han påpekar att Sverigedemokraterna tillsammans med andra partier i opposition samlat en majoritet för att skärpa minimistraffet för våldtäkt. Regeringen har lovat att lyda riksdagens tillkännagivande om att skärpa straffet för våldtäkt vilket är bra.

Lättare att utvisa

”Sverigedemokraterna är beredda att se över samtliga skäl om anknytning till Sverige och förhållanden i utvisningsländer så att ett brott som våldtäkt alltid i praktiken leder till utvisning, antingen till medborgarskapsland eller annat land”, skriver Adam Marttinen.

Inget brottsoffer för ett brott som våldtäkt ska behöva höra att utvisning av våldtäktsdömd inte utvisas därför att dennes psykiska ohälsa ”gör honom särskilt sårbar i hemlandet”, så som en dom nyligen löd.

Marttinen kräver handling av regeringen. ”Om regeringen inte visar handlingskraft så är just denna fråga om något en bra utgångspunkt för de politiska samtal som numera kan föras mellan M, KD och SD. En gemensam hållning i denna fråga skulle sätta en befogad press på en allt för passiv regering”, skriver han.