Ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att rån mot unga har mer än fördubblats de senaste åren.

Under april, maj och juni i år anmäldes 637 rån mot unga under 18 år. Det visar preliminära siffror från BRÅ. Det är återigen ett nytt rekord.

Omräknat till helår betyder det 2.548 rån. Det kan jämföras med att antalet anmälda rån i denna åldersgrupp år 2015 var 1.084 rån. Det skulle alltså betyda en ökning med 135 procent. Mer än en fördubbling.

– Det kan vara fråga om en överflyttning från rån mot äldre och mot butiker där man tidigare kunnat få tag på kontanter. Det har blivit svårare och då ger man sig på en grupp som inte kan skydda sig lika bra. De har också det andra ungdomar vill komma åt, som mopeder, telefoner och smycken, säger Sven Granath som är kriminolog på Polismyndigheten till SVT.

Det är ett allvarligt brott som har inslag av både hot och vinning och kallas också för strategiskt brott eftersom det förhärdar den som begår brottet. 

– Och så är det en väldig kränkning för de som utsätts för rånen, säger Granath. 

SVT rapporterar dock inte hur det ser ut med uppklarning av dessa brott som sprider otrygghet i samhället.