Namninsamling för lokal folkomröstning startar i Järfälla. Den kan bli ett skolexempel på hur medborgarna tvingar fram folkomröstningar när tröga partier är ovilliga att lyssna.

Under hösten kommer namninsamling att ske i Järfälla kommun för att få tillstånd en folkomröstning om att införa tiggeriförbud.

Detta eftersom Moderaterna dragit tillbaka sitt löfte om tiggeriförbud, sedan man tog makten i Järfälla med allianspartier som motsätter sig förbud.

Folkinitiativet har startats av en lokal profil utanför partipolitiken och ska backas upp av Facebookgruppen ”Varning i Järfälla”, flygbladsutdelning och torgmöten där man kan skriva på namnlistorna. Man kommer också att ordna pengainsamling via internet för att kunna driva valrörelse.

6.500 namnunderskrifter behövs

Man behöver 6.500 namnunderskrifter (med adress och personnummer) som ska samlas under sex månader, för att frågan ska tas upp i fullmäktige. Det motsvarar lagens krav på att minst tio procent av de röstberättigade i kommunen skriver på.

När detta antal uppnåtts måste kommunfullmäktige behandla frågan om folkomröstning, och den ska genomförs – om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar emot (Kommunlagen, kap 5 § 37).

SD och M kan driva igenom folkomröstning

Det betyder att om 21 ledamöter av 61 röstar för (eller lägger ner sin röst) i kommunfullmäktige kommer folkomröstningen att genomföras. I Järfälla har Sverigedemokraterna 8 ledamöter och Moderaterna 15 ledamöter. Om dessa partier inte röstar emot, blir det folkomröstning.

Sverigedemokraterna har redan motionerat om tiggeriförbud. Hur ser partiet på medborgarinitiativet?

– Vi välkomnar initiativet till folkomröstning, säger Wilhelm Eriksson, vice ordförande (SD).

– Det skulle ge Järfällaborna chansen att själva bestämma över en trygghetsfråga i vardagen.

När Samtiden frågar om Moderaterna verkligen skulle släppa fram en folkomröstning påpekar Wilhelm Eriksson om att Moderaterna i valrörelsen var för ett tiggeriförbud.

– Eftersom M har en historia att kappvända i frågan om tiggeriet, hoppas vi att det kan vända igen.