Regeringen, C och L lättar nu på reglerna och gör det enklare att komma till Sverige. Detta möter intern kritik inom Socialdemokratin. C och MP har fått för mycket att säga till om.

Trots att Sverige beviljat 1,6 miljoner uppehållstillstånd på 15 år, har regeringen beslutat att ännu fler ska få komma till Sverige. Anhöriginvandringen har blivit enklare och skälen som ger asyl har blivit fler och flummigare, som ”humanitär skyddsgrund”. Till det kommer ”gymnasielagen” som givit uppåt 10.000 afganska män rätt att stanna även om de inte har några som helst asylskäl.

Denna alltmer generösa flyktingpolitik skapar oro inom Socialdemokratin.

Partiledningen anklagas för att vara både otydlig och ängslig. Det finns de som menar att den generösare politiken, som en följd av januariöverenskommelsen med C och L, saknar stöd inom partiet.

Det framkommer sedan Expressen gjort en enkätundersökning bland 600 socialdemokratiska politiker.

Bara 35 procent av S-politikerna ställer upp på mer generösa regelverk.

53 procent anser att det stramare regelverket borde ha permanentats, alltså det som var M-linjen.

Och 12 procent vill strama åt mer, alltså åt det håll som är SD:s linje.

65 procent emot regeringens linje

Totalt uppger alltså 65 procent av S-politikerna som deltagit i enkäten att de antingen vill att dagens tillfälliga lag – som innebar en historisk åtstramning när den infördes 2016 – ska ligga fast, eller att politiken ska stramas åt ytterligare. 

– Man har inte tagits folks oro på allvar och man har inte vågat säga som det är, säger Göran Bergström, S-kommunalråd i Strömsund till tidningen.

C och MP har för mycket att säga till om

”Uppgörelsen mellan S, MP, C och L blev mycket olycklig för S i denna fråga. MP och C har nu för mycket makt i frågan. Vi har så många olösta problem att en stram flyktingpolitik måste ligga fast. S måste få övriga partier i uppgörelsen att använda sunt förnuft för hela landets bästa”, skriver en S-företrädare.