Den självgodhet och aggressiva världsförbättrarideologi som präglar stora delar av den politiska eliten måste folk kunna utmana. Att sänkt tröskel för folkomröstningar är en väg att vitalisera demokratin.

”En möjlighet för folket att vara lite stökiga och bullriga skulle vitalisera svensk demokrati mer än något annat”, skriver riksdagsledamöterna Staffan Eklöf och Fredrik Lindahl (SD) i debattartikel i Expressen.

”I Sverige är det alltför svårt att lyfta nya frågor utan att kvävas av åsiktskorridorens väggar. Det beror på att Sverige har ett elitistiskt samhällsliv. Det är välordnat och präglas av underförstådda hållningar. Hos en del av eliten finns dessutom en självgod, aggressiv världsförbättrarideologi med ett skal som är nästan omöjligt att nå igenom och hos den andra delen en utbredd ängslighet.”

De har givetvis rätt i att vi behöver en ökad folklig insyn och inflytande i den politiska processen. Deras riksdagsmotioner om att underlätta det som kallas folkinitiativ i kommuner och regioner är helt rätt.

Idag krävs att ett folkinitiativ måste ha underskrift av 10 procent av de röstberättigade i en kommun eller region för att det ska ordnas en rådgivande folkomröstning, som dessutom kan stoppas av två tredjedelar av aktuellt fullmäktige motsätter sig det. Eklöf och Lindahl vill att det ska krävas färre underskrifter för att folkomröstning ska ske, och att bara en än större majoritet ska krävas för att stoppa förslaget.

Att slå hål i åsiktskorridorernas väggar är en viktig demokratiuppgift, särskilt i lokala frågor. Fler folkomröstningar är ett sätt att föra demokratin närmare medborgarna. Här borde riksdagen ställa sig bakom motionen.

Men det viktigaste verktyget för att på nationell nivå åstadkomma förändringar är att fler väljare röstar på det parti som så framgångsrikt utmanar dessa åsiktskorridorer. Ingen kan bortse ifrån att det är Sverigedemokraterna som gått före – trots det höga priset i form av bli kallad än det ena än det andra – och drivit etablissemangen framför sig.

Landet behöver inte mindre av denna tunga och svåra pionjäranda som starkt motarbetas av alla samhällsetablissemangen, utan mer!