Ett ökat tryck råder under sommarmånaderna på akutmottagningen för våldtagna vid Södersjukhuset i Stockholm. Anmälningarna om våldtäkt och våldtäktsförsök i Stockholms län har ökat markant på ett år.

Jämfört med samma period förra året har antalet anmälningar om våldtäkt och våldtäktsförsök i Stockholms län ökat med 16 procent det senaste halvåret, enligt Brottsförebyggande rådet.

Och på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset märker man ett ökat tryck. Till den kommer även personer som råkat ut för överfall vända sig.

I flera fall rubriceras sexuella överfall inte som våldtäkter utan som annan brottslighet, exempelvis olaga hot eller olaga tvång. Detta eftersom kvinnorna lyckades undkomma.

– Det kan vara en minst lika traumatisk upplevelse som en våldtäkt, säger Anna Möller, medicinskt ledningsansvarig läkare till DN.

Långt ifrån alla drabbade vet att akutmottagningen för våldtagna är öppen för alla inom en månad efter ett överfall. Polisen är skyldig att informera om att akutmottagningen finns efter en anmälan och i de flesta fall skjutsar även polisen in personen till mottagningen.

– Vi har oftast inga väntetider när en person kommer in på akutbesök. Om patienten vill göra en fullständig kroppsundersökning för att säkra spår, så görs det här. Vi topsar där det kan finnas dna, säger Anna Möller.

Efter ett överfall drabbas en del av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd. Klassiska symptom är att personen återupplever händelsen genom flashbacks och mardrömmar.

– Dessa kan vara lika starka för en person som lyckats komma undan, så man kan absolut utveckla ptsd även efter ett våldtäktsförsök, säger Anna Möller.