Moderaterna vill utreda införande av ett slöjförbud i grundskola och förskola. Bra om M slutar rösta nej till SD-förslag i den riktningen.

Partisekreteraren Gunnar Strömmer (M) säger att ”de allra flesta” är överens om att slöja på barn är ett uttryck för en syn på heder och flickor som bör motverkas.

– Det finns goda argument för att skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar behandlas lika, säger han när partiledningen agerar eftersom det inkommit flera motioner till höstens partistämma om just slöjförbud.

M röstade nej i juni

Men så sent som på försommaren, 18 juni, röstade Moderaterna ner förslag om slöjförbud som föreslogs av Sverigedemokraterna, bland annat i motion av partisekreteraren Rickard Jomshof, som skrev:

”Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor … Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck, med övriga partiers goda minne. Det är dock än värre när barn utsätts för detsamma. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i varje fall slippa detta under skoltid. Det är vår skyldighet att se till att dessa barn tillåts vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och kritiskt tänkande individer.”

Yrkandet gällde slöjförbud i för- och grundskolan för såväl lärare som elever.

Europadomstolen säger ja till slöjförbud

Detta förslag avslogs i KU:s betänkande av alla sju andra partier, trots att Europakonventionens artikel 9, som avser tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, medger förbud av slöja.

Det bekräftas av Europadomstolen som slagit fast att artikel 9 ”inte hade kränkts genom förbudet mot att bära huvudduk” när det gällde en kvinnlig universitetsstuderande som hävdade sin religionsfrihet för att få bära slöja. Även arbetsgivare har fått rätt när man nekat anställda att bära slöja på arbetstid.

Inte heller det franska förbudet mot att på offentlig plats bära en klädsel som döljer ansiktet ansågs domstolen vara ett brott mot artikel 9.

Trots detta hävdade justitieminister Morgan Johansson (S), liksom Moderaterna, i juni att ett svenskt slöjförbud skulle inskränka på religionsfriheten.

Det är bullshit.

De sju partierna gick islamisternas ärenden, och gör tolkningar i strid med Europas högsta juridisk instans när det gäller mänskliga rättigheter.

När kläder politiseras

Det är sant att vi i Sverige inte har någon tradition av att politisera kläder. Och att kvinnor i vårt land burit huvudbonad. I en tidigare ledare har jag skrivit om min morfars mor Hulda som jag minns alltid hade huckle, som man sa. Gammaldags sjal. Men det var av praktiska skäl, för att hålla kylan borta och för att hålla koll på håret medan man utförde sitt tunga vardagsslit i torp och på smågårdar.

Även om vi i väst inte politiserat klädsel, så förhåller det sig annorlunda i den muslimska delen av världen. Islamister använder slöja som ett verktyg för att politiskt kontrollera undersåtarna.

Motsatsen gäller i Sverige. Jämlikhet är en viktig del av svensk kultur. Alla barn ska kunna känna sig trygga i att samma regler gäller alla, oavsett kön. När islamister politiserar kläder i motsatt riktning för att markera kvinnors underkastelse måste vi i Sverige förhålla oss till detta faktum. Ställer vi upp på det eller inte?

Blunda inte för globaliseringens konsekvenser

Om andra än svenskar politiserar klädsel, då tvingas vi att ta ställning – eftersom globaliseringen och den omfattande invandringen ställer oss inför krav på viss klädsel av politisk-religiösa skäl i den svenska vardagen, på skolor, arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Det är paradoxalt att de som fanatisk bejakar globaliseringen inte förstår vilka effekter globaliseringen får. Särskilt inte de negativa och som verkar på det sociala planet.

Om vi inte vill stödja och främja kvinnoförtryck måste vi ta ställning mot islamismens politiska klädkrav och förbjuda slöja på elever i för- och grundskola. Minst.

Moderaterna har alltså stått på fel sida, men de är naturligtvis välkomna över till den sida som försvarar kvinnors jämställdhet och lika rättigheter.