Sedan tidigare har flera kommuner varnat för att man är på väg mot ekonomiskt sammanbrott. Nu är det Bengtsfors tur.

Stora kostnader förknippade med mottagandet av nyanlända riskerar att försätta Bengtsfors kommun i konkurs, säger nu Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är inte rimligt att vi ska ta den smällen, säger han.

Bertilsson har skrivit ett flera sidor långt brev till flera ministrar i regeringen. Budskapet är klart: Ekonomin i Bengtsfors är i gungning när alltmer av kostnaderna för nyanlända invandrare övergår från staten till kommunen.

Staten lämnat Bengtsfors i sticket, menar han.

– Ett tydligt exempel är att staten svarar för etableringsstöd i två år, samtidigt som vi vet att det i snitt tar sju år för en nyanländ att komma i arbete, säger Stig Bertilsson till Expressen.

Det innebär stora kostnader för nyanländas behov av försörjningsstöd och kommunal service, som gräver djupa hål i kommunens fickor.

För 2019 beräknas budgetunderskottet uppgå till 20 miljoner kronor, och 2020 kommer den siffran öka med ytterligare 10 miljoner. 

”Kommer kommunens arbetsföra invånare att klara av den uppgift som många kommuner står inför? Det är tveksamt”, skriver Bertilsson i sitt brev.

Oavsett vad man tycker om invandringen, menar Bertilsson att små landsbygdskommuner, typ Bengtsfors, inte kan tvingats ta ett oproportionerligt stort ansvar för denna invandring medan andra smiter undan. 

– Det är inte rimligt att vi ska ta den smällen. Vi är inte en utarmad kommun men vi har en svag ekonomi och i nuläget går vi dagligen med förlust. Det är en långsiktig utveckling som är helt oacceptabel, säger Stig Bertilsson.

– Vi har en relativt låg medelinkomst i kommunen. Vi har betydligt fler äldre. Det är naturligt att det blir så i våra bygder. Det kan ett förändrat inkomst- och kostnadsutjämningssystem rätta till. Då blir det likvärdiga villkor oavsett om man är en stor kommun i Stockholmstrakten eller en liten kommun på landsbygden, säger Bertilsson till SVT Väst.

Den pågående översynen av kommunala skatteutjämningen ger inte mycket tröst. Något borde ha gjorts för länge sedan, menar Bertilsson.