Under andra kvartalet 2019 sjönk Sveriges BNP med 0,1 procent, jämfört med föregående kvartal. Det visar SCB:s nationalräkenskaper för kvartalet.

Tidigare prognoser har förväntat sig att landet BNP skulle stiga med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, men istället krymper Sveriges ekonomi.

Minskade investeringar i maskiner och inventarier förklarar huvuddelen av nedgången. Exporten sjönk också med 0,3 procent, medan importen sjönk med 0,5 procent, rapporterar Dagens Industri.

Varuproducerande branscher sjönk med 0,4 procent, medan tjänsteproducerande steg 0,3 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet sjönk med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,2 procent.