Ringhals producerar en femtedel av all el som används i Sverige – men nu ska två av kärnkraftverkets reaktorer avvecklas. Istället kommer el att importeras från Tyskland och Danmark som använder kolkraft.

Statligt ägda Vattenfall är majoritetsägare av Ringhals och dess fyra reaktorer. Vattenfall har uppgett affärsmässiga skäl som anledning till att stänga ner de båda reaktorerna. Politikerna tar ut så höga energiskatter att det inte blir lönsamt att underhålla de två äldsta aggregaten.

Ringhals 2 ska tas ur bruk den 31 december, och Ringhals 1 ett år senare. 

Ökade utsläpp av växthusgaser

Som en följd av stängning av två reaktorer i Ringhals kommer EU:s totala utsläpp av växthusgaser att öka med flera miljoner ton. Konjunkturinstitutet menar att det vore bättre för klimatet att vänta med stängningen till år 2025.

– Grovt räknat kommer EU:s totala utsläpp att öka med åtta miljoner ton fram till mitten av seklet om Ringhals 1 och 2 stängs som planerat, jämfört med om vi skulle driva reaktorerna vidare till år 2025, säger Svante Mandell, forskningschef inom miljöekonomi på Konjunkturinstitutet.

– Sverige kommer minska sin export av el och istället i ökad utsträckning importera el från våra grannländer, som Danmark och Tyskland, där kolkraft och naturgas ingår. Därför kommer utsläppen av växthusgaser att öka.

*

Se mer: Expressen, SVT.