Schweiz regering kommer inte att betala ut några mer bidrag till UNRWA, FN:s Palestinaprogram, förrän misstänkt korruption och maktmissbruk har utretts.

På tisdagen beslutade Schweiz att stoppa utbetalningar till FN-organet för palestinska flyktingar efter att en rapport avslöjar missförhållanden och övergrepp från organets högsta ledning, rapporterar AFP.

Rapporten, som är framtagen av FN:s etiska avdelning, framför misstankar om nepotism, diskriminering, hämndaktioner, sexuella oegentligheter och annat missbruk av ledande ställning för personlig vinnings skull.

I ett uttalande säger Schweiz utrikesdepartement att man ”ställer särskilt höga krav på gott ledarskap i internationella organisationer” och beskriver UNRWA som ”en viktig multinationell partner för Schweiz”. Men att UNRWA är ”en del av problemet” i Mellanöstern då man underblåser orealistiska hopp bland palestinier om att återvända efter 70 år i flyktingläger, för att stödja en politik där palestinier nekats medborgarskap i värdlandet, och genom att inte medverka till bosättning i andra länder.

Den kritiska rapporten ligger nu på generalsekreterarens bord hos FN i New York.

Förra året ströp president Trump de amerikanska bidragen till UNRWA eftersom Trump anser att organisationen förlänger Israel-Palestina-konflikten genom att upprätthålla flyktingstatus för miljoner människor på ett sätt som strider mot hur flyktingstatus i andra fall definieras.