Människohandel har fördubblats på fem år. De två senaste åren har legat i topp med drygt 200 anmälningar. Det kan bli en liknande notering för i år.

Enligt de senaste preliminära siffrorna från Brottsförebyggande rådet (Brå) har 112 fall anmälts till polis under första halvåret 2019.

Fördubblingen på fem år kan ha flera förklaringar tror Mikael Thörn, utredare på Jämställdhetsmyndigheten som har ett nationellt uppdrag att förebygga människohandel och prostitution.

Det troliga är att det skett en faktisk ökning, men samtidigt har problematiken synliggjorts allt mer. Det har gjort att fler upptäcker det här och faktiskt anmäler, säger han till TT.

Sommarstängda mottagningar

Enligt Mikael Thörns uppfattning ökar inte själva människohandeln under sommaren, men han inser att myndigheternas stöd inte är lika starkt.

När personalen på myndigheter och mottagningar tar sommarsemester finns risk att möjligheten till hjälp för de utsatta minskar. Då får utsatta svårare att få tillgång till stöd och skydd.

För de som lever under förtryck och våld är detta förödande och något som samhället aktivt borde ta tag i, säger Madeleine Sundell, jurist på Frälsningsarmen och ordförande i Plattformen för civila Sverige mot människohandel, till TT.

En väg ut ur exploateringen är vad de drabbade hoppas på. Det krävs hjälp utifrån. Det är inte ovanligt att den enda kontakt de har är med sin förövare, säger hon.

Lukrativ business

Bakom statistiken kan det finnas ett stort mörkertal. Enligt en de drabbade som Plattformen för civila Sverige mot människohandel kom i kontakt med förra året hade endast 95 av 122 haft kontakt med en myndighet. Möjligheten till stöd varierar också runt om i landet, menar Madeleine Sundell som vill se en nationell hotline dit allmänhet och utsatta kan ringa.

Människohandel är en lukrativ business. Därför att risken att åka fast är väldigt liten när de utsatta är skyddslösa människor, särskilt på sommaren.