KOMMENTAR. Avgående kommissionsordförande Jean-Claude Juncker är välkänd för att ofta vara full på EU-möten. Nu ersätts han av dottern till kommissionens första stabschef, Ursula von der Leyen – som föddes i Bryssel.

Den politiska klassen blir allt mäktigare, i takt med att man kommer allt längre bort från verklighetens folk.

Ursula von der Leyen har ett utmärkt CV. Hon är läkare. Blev familjeminister i Angela Merkels första regering 2005 och har varit socialminister och sedan 2013 försvarsminister i Tyskland. Hon tillhör det tyska kristdemokratiska partiet. Hon talar både tyska, franska och engelska flytande – ett (dolt) krav för högre poster i EU.

Hon föddes i Bryssel där hennes far blev generaldirektör för EU-kommissionen och hon gick i Europaskolan i Bryssel.

Det är så den nya politiska adeln har formats.

Familjen flyttade sedan till Hanover där hon blev leg läkare 1987. Hon jobbade på kvinnoklinik och doktorerade i medicin. Blev sedan mamma och hemmafru i Kalifornien där hennes man jobbade. Åter i Tyskland blev hon universitetslärare i social medicin.

2003 valdes hon till delstatsparlamentet i Niedersachsen och blev som sagt minister när Angela Merkel 2005 bildade sin första regering i Tyskland.

Ursula von der Leyen har, föga förvånande, förespråkat att EU går från att vara mellanstatligt till att bli Europas förenta stater i likhet med USA.

Och nu är hon de 28 stats- och regeringschefernas kompromisslösning för EU:s högsta post, att efterträda Juncker.