Antalet anknytningsärenden beräknas öka och bli 222.000 för åren 2019-22. Samtidigt beräknas antalet asylansökningar bli 21.000 per år, alltså 84.000 till 2022. Totalt 306.000 ärenden.

Migrationsverkets nya prognos innehåller många uppgifter som indikerar att ”utmaningen” med migrationen till Sverige bara kommer att öka kommande år.

Migrationsverket skriver om de som får ta största smällen: ”Kommunerna beräknas att ta emot omkring 27 500 nyanlända personer med uppehållstillstånd i år och cirka 23 000 nästa år. Det är en uppjustering med 3 000 jämfört med föregående prognos. Ökningen förklaras av att fler anhöriga till före detta asylsökande beräknas anlända till Sverige, främst med anledning av att fler anknytningsärenden beräknas att avgöras under nästa år.”

Viktigt är att komma ihåg att dessa volymer ska läggas ovanpå de som kommunerna redan har att hantera.

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof har kommenterat prognosen sedan den publicerades.

Vinklade och utelämnade uppgifter

Gammelmedier utelämnar ofta uppgifterna om antalet anknytningsärenden. De rapporterar att Migrationsverket prognostiserar 21 000 asylärenden. Detta beskrivs dessutom som att ”färre” väntas till Sverige.

Det är en falsk nyhet, dubbelt upp.

Migrationsverket har inte ändrat prognosintervallet, som var och är 16.000-28.000 asylsökande per år. Myndigheten har däremot sänkt siffran i ett ”räkneexempel” från 22.000 till 21.000 nästa år. Man kan fråga sig varför en myndighet ger medierna en chans att skriva ”färre”, när prognosens intervall inte ändrats. En vilja att manipulera opinionsbildningen går inte att utesluta.

En värre vilseledande nyhetsförmedling är att medier försöker ge sken av att migrationsvågen är över. Mediekonsumenter ska tänka: ”Det är bara 21.000 och det är färre än förut”. Medierna utelämnar den största kategorin nyanlända – anhöriginvandringen. Och ger därmed en falsk bild av verkligheten.

Mediernas rubriker om Migrationsverkets prognos 29 juli.