Situationen på akuten beskrivs som ”en krigszon varje kväll” med personal som går på knäna och patienter som inte får tillgång till vårdplats.

Facket på Akademiska sjukhuset i Uppsala har slagit larm till Arbetsmiljöverket om en ohållbar arbetsmiljösituation och begärt ny inspektion.

Efter den senaste granskningen sade sjukhusledningen att problemen till största del berodde på bristen på sjuksköterskor, med för få vårdplatser som följd.

Två personal ska vårda 20 patienter

I en ny framställan till Arbetsmiljöverket skriver huvudskyddsombudet att flera av de åtgärder som ledningen planerat inte har genomförts.

En sjuksköterska och en undersköterska kan ha ansvar för mellan 18 och 20 patienter samtidigt. Personalen upplever att de inte kan ta rast och har nekats måltidsuppehåll.

Huvudskyddsombudet uppger att vid stormöte om platssituationen där man beskriver att det lättar på akuten, efter det som man anger ”återigen vara en krigszon varje kväll”.

Saknar sjuksköterskor

Enligt skrivelsen medför situationen också att utbildningsläkarna inte får den utbildning i akutvård de ska ha, och att läkare saknar överlappning vid slutet av vissa arbetspass.

– Den rådande situationen beror främst på att patienter bli kvar på akuten i väntan på att läggas in på andra avdelningar, säger biträdande sjukhusdirektör Marianne van Rooijen till SVT.

En orsak är bristen på sjuksköterskor. Sjukhuset skulle kunna ha fler vårdplatser öppna men saknar personal.

– Vi gör allt för att rekrytera personal och för att behålla den vi har. Vi kan inte stoppa intaget av patienter och försöker göra det vi kan för att förbättra situationen, säger Marianne van Rooijen.