Idag hade Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson för första gången en gemensam lunch där de diskuterade ett antal politiska frågor.

Länge har det från många håll hävdats att man inte ska samtala med Sverigedemokraterna. Vänstern har drivit på och de borgerliga har fallit undan, trots att demokrati förutsätter att folkvalda parlamentariker samtalar med varandra i riksdagsarbetet.

Men nu tar Ebba Busch Thor som första partiledare udden av det antidemokratiska hyckleriet om att inte samtala med Sverigedemokraterna.

Den gemensamma lunchen avlöpte väl, av vad respektive partiledare rapporterar i sociala medier.

”Det är viktigt att man ibland möts över partigränserna för att diskutera Sveriges stora problem”, skriver Jimmie Åkesson. ”Som idag under en trevlig lunch”.

I den deltog förutom Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor deras respektive stabschef.

På dagordningen stod bland annat sjukvårdsfrågan och energipolitiken.