Sverige fortsätter ta emot långt fler migranter än andra EU-länder. Och idag blir det än lättare att få stanna i Sverige. Med motiv som ”ömmande skäl” och anhöriginvandring öppnas våra gränser ännu mer.

Trots den tillfälliga asyllagens strängare regler har Sverige de senaste fem åren ensamt tagit emot långt fler än dubbelt så många asylsökande som övriga länder i Norden gjort tillsammans.

Men detta, jämfört med alla rimliga länder, extrema inflöde av nya migranter till Sverige räcker inte enligt riksdagen. Majoritet beslutade strax före Midsommar att öppna våra gränser ännu mer från idag, den 20 juli 2019.

Personer som inte uppfyller konventionernas krav på flyktingstatus ska ändå få uppehållstillstånd i Sverige om de bedöms ha synnerligen ”ömmande” skäl.

Dessutom blir det enklare för dem med tillfälligt uppehållstillstånd att få ta hit släkten och det utan att något försörjningskrav finns.

För partierna som röstade igenom detta – S, C, L, KD, MP och V – är det viktigare att utländska medborgare, som ingenting bidragit till vårt samhälle får tillgång till svensk välfärd, än att de som arbetat hela sitt liv och betalt skatt får dräglig välfärd och rimlig pension.

Den prioriteringen strider mot filosofin om samhällskontraktet – att staten står för trygghet om medborgarna betalar skatt. Varför ska vi betala skatt om riksdagen skänker bort välfärden till övriga världens folk, samtidigt som man låter svenska fattigpensionärer leva i förnedring?

Kungariket Sverige har som första skyldighet att sörja för de egna medborgarnas väl och ve. Denna kärnuppgift utförs allt sämre. Då är det vanvett att låta än fler människor från våldsamma och primitiva kulturer söka sig till Sverige.

Svenska folket har redan gjort stora uppoffringar för övriga världen. Vårt eget samhälle utvecklas nu i fel riktning med ökad otrygghet och sämre välfärd. Det är hög tid att tolka konventionerna snävt och bokstavligt: bara de som begär asyls från grannländer ska behandlas, alla andra ska hänvisas till att söka asyl i första säkra land.

Politiken måste återgå till sin första skyldighet: att värna de egna medborgarna. Annars kommer det att gå riktigt illa.