Södertälje sjukhus drabbas alltmer av hot och våld. Detta ska nu motverkas med en pin i form av ett hjärta som den utsatta sjukvårdspersonalen ska bära.

– Budskapet är ju att vi vill sätta stopp på hot och våld på vårat sjukhus. Och att vi tillsammans står enade så att vi kan utföra vårt jobb, utan att bli utsatta, säger säkerhetschefen på sjukhuset till Sveriges Radio.

– Den ska öppna för dialog och att vi tillsammans ställer oss bakom det här, att vi inte vill bli utsatta för hot och våld.

Det är inget tvång för anställda att bära hjärtat, man måste känna att det är något man vill ställa sig bakom.

Hot och verbala kränkningar är vanliga mot personalen, men handgemäng förekommer också.

Broschen har texten ”Tillsammans mot hot och våld” och ska uppmuntra patienter och anhöriga att vara snälla mot sjukhuspersonalen.